OBTENCIÓ CERTIFICAT PER A SOL·LICITUD D'AJUDES DE MUFACE

OBTENCIÓ CERTIFICAT PER A SOL·LICITUD D'AJUDES DE MUFACE

Per a la sol·licitud d'ajudes econòmiques a MUFACE es requerix certificat acreditatiu de què el personal docent no ha obtingut ajudes d'acció social per part de la Conselleria d'Educació.

Certificat per a la sol·licitud d'ajuda per a formació

Si desitja un certificat per a la sol·licitud d'ajuda per a formació, haurà de sol·licitar-lo per mitjà d'un escrit dirigit a la Subdirecció General de Qualitat Educativa - Servici de Formació del Professorat, que es presentarà en un registre administratiu.

Certificats per a ajudes de vivenda o altres genèrics

Els certificats per a ajudes de vivenda o altres genèrics poden obtindre's ací.