Compatibilitats

Compatibilitats

Normativa


Informació i model de sol·licitud

AVÍS IMPORTANT!!

Des del dia 4 d'octubre de 2021 a les 10.00 hores, les sol·licituds de compatibilitat hauran de ser cursades a través de l'OFICINA VIRTUAL DEL DOCENT (OVIDOC) "https://ovidoc.edu.gva.es"

Contacte