T'interessa

Organismes

Portals

Exempció de la prova específica per la seua correspondència amb l'experiència laboral

Exempció de la prova específica per la seua correspondència amb l'experiència laboral

Estaran exempts de realitzar la prova específica d'accés als graus mitjà i superior dels Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny els que, estant en possessió dels requisits acadèmics d'accés, acrediten tindre experiència laboral del menys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau mitjà o superior a qui es vol accedir.

Documentació

  • Instància de sol·licitud (cumplimentar i imprimir)
  • Certificat de vida laboral
  • Fotocòpia del DNI / NIE
  • Certificació de l'empresa on s'haja adquirit l'experiència laboral, on conste expressament la duració del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què s'ha realitzat la dita activitat. En el cas de treballadors per compte propi, l'experiència laboral s'acreditarà per mitjà d'una certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris