T'interessa

Organismes

Portals

Exempció de mòduls per la seua correspondència amb l'experiència laboral

Exempció de mòduls per la seua correspondència amb l'experiència laboral

Podrà determinar-se l'exempció de mòduls formatius per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any d'experiència relacionada amb els coneixements, capacitats i destreses pròpies dels mòduls del cicle formatiu corresponent, d'acord amb el que establix la norma que regula cada títol.

 • Documentació

Les administracions educatives regularan el procediment per al reconeixement de les exempcions.

 • Instància de SOL·LICITUD (omplir i imprimir)
 • Certificat de vida laboral
 • Certificació acadèmica oficial
 • Fotocòpia del DNI / NIE
 • Certificació de l'empresa on s'haja adquirit l'experiència laboral, on conste expressament la duració del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què s'ha realitzat la dita activitat. En el cas de treballadors per compte propi, l'experiència laboral s'acreditarà per mitjà d'una certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris
 • RESPOSTA SOL·LICITUD EXEMPCIÓNDescarrega annex X

A continuació, es mostra la relació d'exempcions de mòduls dels cicles formatius d'acord amb la pràctica laboral:

CFGM Assistència al producte gràfic imprés CFGM Assistència al producte gràfic interactiu CFGM Barreteria
 • Mitjans informàtics
 • Producció e impressió
 • Autoedició
 • FOL
 • Mitjans informàtics
 • FOL
 • Multimèdia
 • Edició web
 • Taller de barreteria
 • FOL
CFGS Tèniques escultòriques CFGS Il·lustració CFGS Tècniques Escultòriques en Pedra
 • Taller de fusta
 • Taller de metall
 • Taller de pedra
 • Taller de buidatge i emmotlament
 • FOL
 • Fotografia
 • Mitjans informàtics
 • Producció gràfica industrial
 • Técniques gràfiques tradicionals
 • FOL
 • Taller d'escultura en pedra
 • Taller de talla en pedra
 • Taller de tècniques de restauració en pedra
 • FOL
CFGS Estilisme d'indumentària CFGS Modelisme d'indumentària CFGS Modelisme i maquetisme
 • Màrqueting
 • Modelisme
 • FOL
 • Màrqueting
 • Modelisme
 • Disseny assistit per ordinador
 • FOL
 • Taller de modelisme i maquetisme
 • FOL
CFGS Mobiliari CFGS Gràfica publicitària CFGS Recubriments ceràmics
 • Taller de mobiliari
 • FOL
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • FOL
 • Taller ceràmic
 • Taller de alfareria
 • Taller de decoració ceràmica
 • Taller de models ceràmics
 • Taller de motles ceràmics i elaboració de matrius
 • Taller de tècniques decoratives
 • Taller de processos de preimpresió
 • FOL
CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració CFGS Arquitectura efímera CFGS Joieria artística
 • Projectes
 • FOL
 • Projectes
 • FOL
 • Taller de joieria
 • FOL
CFGS Ceràmica artística CFGS Fotografia CFGS Còmic
 • Taller ceràmic
 • Taller de alfareria
 • Taller de decoració ceràmica
 • Taller de models ceràmics
 • Taller de motles ceràmics i elaboració de matrius
 • Taller de tècniques decoratives
 • Taller de processos de preimpresió
 • FOL
 • Tècnica fotogràfica
 • FOL
 • Mitjans Informàtics
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Fotografia
 • FOL
 • Mitjans Informàtics
 • Producció gràfica industrial
CFGS Gràfica impresa CFGS Gràfica interactiva CFGS Gràfica audiovisual
 • Fotografia
 • FOL
 • Mitjans Informàtics
 • Producció gràfica industrial
 • Fotografia
 • FOL
 • Mitjans Informàtics
 • Llenguatge de programació
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Fotografia
 • FOL
 • Mitjans Informàtics
 • Tècniques 3D
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual