T'interessa

Organismes

Portals

Anul·lació de matrícula

Anul·lació de matrícula

L'alumnat podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu, i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, la qual cosa implica la pèrdua del seu dret a l'ensenyança, avaluació i qualificació dels dits mòduls. En conseqüència, les convocatòries del dit curs no computaran quant a la permanència en l'etapa.
Les administracions educatives establiran les condicions per a l'anul·lació de matrícula de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.