T'interessa

Organismes

Portals

Renúncia a la convocatoria

Renúncia a la convocatoria

L'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a la convocatòria d'avaluació final d'un o més mòduls i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, amb la finalitat que la convocatòria corresponent no li siga computada a l'efecte de permanència en l'etapa.

Les administracions educatives establiran les condicions per a la renúncia a la convocatòria de tots o algun dels mòduls que componen el cicle formatiu i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

Sol·licitud