T'interessa

Portals

Organismes

Centre de documentació

ENQUESTES SOBRE LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ

ENQUESTES SOBRE LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ

La Subdirecció General de Política Lingüística, seguint el treball de les enquestes que va realitzar des dels anys huitanta del segle passat el Servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES), que va dirigir Rafael Ninyoles, s'encarrega de dur a terme estudis i treballs dirigits a conéixer la situació del valencià en diferents àmbits (general, administratiu, econòmic, etc.).

En este apartat es presenta material divulgatiu, en forma de fitxes i taules en documents pdf descarregables, dels resultats de tots estos estudis, classificats per temes i ordenat cronològicament. Més avall s'informa sobre les enquestes que s'estan duent a terme en el present. Pròximament, s'habilitarà una sol·licitud per a accedir a les dades completes de les enquestes del fons.