Visualització de contingut web

Publicitat activade disposicions de rang inferior al d'ordre de conselleria, de conformitat amb l'article 9.2.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

ORDRE 17/2021, de 15 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la relació de disposicions administratives de caràcter general, de rang inferior al d'ordre de conselleria, dictades en les matèries de la seua competència pels òrgans superiors i directius integrats en aquesta conselleria.