Organismes

Portals

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES (RAT) DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE (RAT) DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ

Av. Campanar, 32. CP: 46015 València

DELEGAT DE PROTECCIÓ DADES

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD)

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Es por contatar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al tractament, i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incluida l'elaboració de perfils, de manera presencial o telemàtica, segons disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La informació completa està accesible en la següent pàgina: https://sede.gva.es/va/proc19970.

Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat.

 

 

RECLAMACIÓ DAVANT LA DPD I/ O L'AEPD

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es

Previament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.