T'interessa

Portals

Organismes

El valencià en l’Administració local 1988

El valencià en l’Administració local 1988


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de funcionariat i personal contractat dels ajuntaments valencianoparlants. Aquest col·lectiu està integrat aproximadament per 17.960 persones, de les quals el 75% és personal funcionari

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1600 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 2,4 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA:

  •  Capitals de província 553 entrevistes
  •  4 regions i 21 comarques valencianoparlants 1047 entrevistes
    (de forma directament proporcional al número d'entitats mostrals existents en cadascuna d'elles)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1988 (20 juny – 15 juliol)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
 
Gens / Un poc
Prou bé / Perfectament
Entén
 7,6 %
92,4 %
Sap parlar
36,0 %
64,0 %
Sap llegir
35,7 %
64,3 %
Sap escriure
76,1 %
23,9 %

 
Llengua materna del funcionariat i personal de l'administració local
Valencià
49,2 %
Castellà
47,3 %
Les dues
 3,2 %
Altres
 0,3 %
NS / NC
 0,3 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
El valencià...
Es parla a l'Administració local
S'usa en documents públics
Gens
 7,7 %
34,7 %
Poc
52,1 %
56,1 %
Bastant
39,6 %
 7,3 %
NS / NC
 0,6 %
 1,9 %

 
Llengua que parlen dins de la seua activitat laboral
Amb company/es
Amb el públic
Sempre en valencià
21,9 %
 7,1 %
Generalment valencià
12,6 %
12,1 %
Més valencià
 4,7 %
 7,4 %
Indistintament
12,8 %
26,2 %
Mes castellà
5,8 %
7,3 %
Generalment castellà
 9,1 %
10,1 %
Sempre castellà
33,1 %
28,9 %
NS / NC
-
 0,9 %

 
Ús actual del valencià dins de l'Administració autonòmica
Es parla
Ús en documents
Gens
 7,7 %
34,7 %
Poc
52,1 %
56,1 %
Bastant
39,6 %
 7,3 %
NS / NC
 0,6 %
 1,9 %

 
 
L'ús del valencià dins l'Adm.local és..
El valencià hauria d'utilitzar-se...
Amb company/es
Amb documents
Amb el públic
Menys que abans
60,1 %
 2,5 %
 6,3 %
 2,5 %
Igual que abans
30,6 %
51,1 %
35,8 %
48,2 %
Més que abans
 4,7 %
 7,4 %
21,9 %
 7,1 %
NS / NC
12,8 %
26,2 %
21,9 %
 7,1 %