T'interessa

Portals

Organismes

El món dels signes

El món dels signes

LogoEl món dels signes pretén ser un instrument útil perquè les persones sordes aprenguen nocions bàsiques de valencià.

Per a fer efectiu l'aprenentatge dels continguts del programa, s'ha optat pel valencià com a llengua vehicular, encara que, donades les característiques comunicatives del col·lectiu de persones sordes, en determinats apartats s'oferix la possibilitat d'utilitzar la llengua de signes com a llengua de suport. Vídeo signat

Este material aprofita les possibilitats que els multimèdia oferixen per incloure continguts visuals adaptats i accessibles al col·lectiu de persones sordes. per tot això, els vídeos signats, subtítols, així com l'ús de diferents recursos visuals (imatges, icones, dibuixos, etc.) adquirixen un gran protagonisme, que orientaran l'alumne en la realització de les activitats i comprensió dels continguts programats.

Este material ha sigut realitzat per la Fundació Fesord de la Comunitat Valenciana amb el suport de la Conselleria d'Educació.

Descàrrega