T'interessa

Portals

Organismes

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

El Fons Estadístic i Documental és una eina de suport per a dur a terme la planificació lingüística, mitjançant,

1. L'anàlisi de la situació social del valencià

2. El foment de la investigació bàsica en sociologia de la llengua

La informació produïda i seleccionada constituix dos seccions :

 

Enquesta "Coneixement i ús social del valencià 2015". L'ús del valencià: present i futur multilingüe.

S'han realitzat les presentacions en els dies i llocs següents: