T'interessa

Portals

Organismes

De persona a persoanâ - Activitats de valencià - romanés

De persona a persoanâ - Activitats de valencià - romanés

Activitats de valencià-romanésEste material, integrat per 6 unitats, estructurades en tres apartats i amb suport d'àudio i d'imatges, presenta un contingut paral•lel en les dos llengües (valencià i romanés), de manera que l'usuari pot, en qualsevol moment, passar d'una llengua a una altra.

Això convertix el material en una aplicació vàlida per a aprendre valencià per part dels romanesos i romanés per part dels valencians.

Descàrrega