T'interessa

Organismes

Portals

Matrícula

Quan el nombre de sol·licituds per a un determinat Cicle Formatiu és major que les places oferides, s'establix un criteri d'admissió que s'indica en la resolució anual de la convocatòria. Consulteu en l'ENLLAÇ

La conselleria competent en matèria d'educació establix amb caràcter anual, per mitjà de publicació en el DOGV, el calendari per al procés d'admissió, proves i matrícula en els cicles formaticos d'arts plàstiques i disseny.

Per a saber més, fes clic ací.

Si estàs cursant els teus estudis en una Comunitat Autònoma i decidixes continuar els teus estudis en una altra, has de tindre en compte que el currículum que se seguix en cada comunitat pot no ser idèntic, i per tant, hauries de sol·licitar el reconeixement d'aquells mòduls que ja tingues aprovats a la Comunitat Autònoma on vullgues continuar els teus estudis.

La prova d'accés als Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny és específica per a cada família professional. Per això, la superació de la prova només et faculta per a accedir al Cicle Formatiu corresponent a la família professional en què has superat dita prova.

Hi ha la possibilitat que algú matriculat no assistisca a les classes una vegada haja començat el curs, i en este cas, una vegada requerit perquè s'incorpore o justifique la seua absència, el centre educatiu pot donar-li de baixa i cobrir la seua plaça.

La sol·licitud d'inscripció és única per a cada grau, siga mig o superior.