T'interessa

Organismes

Portals

Condicions i requisits

El temps màxim per a fer un cicle ho establix el nombre de convocatòries, podent ser avaluat i qualificat d'un mateix mòdul professional en un màxim de quatre sessions finals. A excepció del mòdul professional de FCT, que tindrà un màxim de dos.

Consta d'exàmens sobre matèries de modalitat, igual que la dissenyada amb caràcter general per a la resta d'estudiants que procedixen del batxillerat.
L'alumne decidirà quants exercicis realitza, fins a un màxim de 4. És a dir que pot examinar-se de dos, tres o quatre matèries i se'l puntuaran les dos en què haja obtingut una qualificació major. Les notes de la fase específica caduquen als 2 anys.
La fórmula per a obtindre la nota d'accés en este cas és la següent:
Nota d'Admissió = Nota Mitjana del cicle formatiu + a x Matèria 1 + b x Matèria 2
Matèria 1, Matèria 2: les dos matèries en què haja obtingut una qualificació més alta entre les realitzades en la part específica x 0,1 o 0,2 (segons cada Universitat)

Els Tècnics Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny tenen accés directe a tots els ensenyaments universitaris de Grau. La nota d'admissió s'obté fent la mitjana entre els mòduls del cicle formatiu.

En el cas de voler millorar la nota mitjana d'admissió, els titulats superiors Arts Plàstiques i Disseny poden presentar-se a La Part Específica de la PAU.

SI, el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny permet l'accés. A més si accedeix des d'un cicle de grau mitjà  estarà exempt de realitzar la prova específica.
 
 En el cas d'accés des de una titulació de Tècnic de Formació Professional serà necessari realitzar unicament la prova específica