T'interessa

Organismes

Portals

Prova d'accés

Prova d'accés

La conselleria competent en matèria d'educació convocarà, amb caràcter anual, les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, per mitjà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La inscripció per a les proves d'accés es realitzarà en el centre on l'alumnat desitge iniciar els seus estudis d'Arts Plàstiques i Disseny presencial o per correu electrònic.

Més informació sobre el procediment

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2098&version=amp

ANNEXOS

Annex I. Calendari proves accés

Annex II. Sol·licitud inscripció proves accés

Annex III. Acta d'avaluació de la prova d'accés als cicles.

Annex IVa. Acreditació de superació de la part general de la prova.

Annex IVb. Acreditació de superació de la part específica de la prova.

Annex VI.Llistat de centres

Annex VII. Sol·licitud admissió  cicles grau mitjà

Annex VIII. Sol·licitud admissió  cicles grau superior

Annex. Calendari d'admissió i matriculació

 

Enllaç procediment

Enllaç pagament de taxes

 

MODELS part general proves d'accés  

 

Grau mitjà                            Solucionari Models Grau mitjà   

 

Grau superior                       Solucionari Models Grau superior