Cos de Mestres - Places

Cos de Mestres - Places

Vacants oferides

Havent detectat que falten les places del cos de primària dels centres d'Educació Especial i centres de Formació de Persones Adultes, es procedeix a actualitzar la relació provisional de llocs ofertats.

Es publica el llistat actualitzat de vacants. Advertides errades en la catalogació del B2 d’anglés en determinades vacants i per a no lesionar els drets dels participants s’amplia el termini per a fer les peticions telemàtiques de llocs fins a les 17.00 hores del 9 d’agost de 2023.

NOTA: El personal funcionari de carrera i el personal funcionari en pràctiques només podrà optar als llocs a temps complet definits com a vacants.

[Data Pub.: 03/08/2023]