Visualització de contingut web

Cos de Mestres - Convocatòria adjudicació

Resolució

Àrees, subàrees i localitats

Especialitats

Segona fase. Adjudicació general d'inici de curs

Procediment de sol·licitut de llocs

Quan accedisca a l'aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

Per favor, extreme l'atenció a l'hora de validar les seues dades.
Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d'introduir en ell zeros a l'esquerra, encara que el número citat els porte.
Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, esta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d'instàncies

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs > Mestres. L'aplicació s'obrirà als participants el dia 23 de juliol, a les 14.00 hores, i es tancarà el 29 de juliol de 2021, a les 02.00 hores.

Per facilitar la realització de les seues peticions al personal que participa en els procediments d'adjudicació d'inici de curs, s'amplia el termini fins a les 12.00 hores del dijous 29 de juliol de 2021.

S'amplia el termini fins a les 15.00 hores del dijous 29 de juliol de 2021.

=> Accés a Petició Telemàtica <=

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica <=

Notes

 • En l'aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2021-2022 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.
 • Aquelles persones convocades a l'adjudicació que en la seua sol·licitud no tinguen cap plaça disponible per a demanar, hauran de presentar una sol·licitud en blanc.
 • Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d'origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.

Informació

 • Direcció Territorial d'Alacant:
  • 966907563 - Mestres
  • 966907551 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de Castelló:
  • 964333866 - Mestros
  • 964333872 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de València:
  • 961271205 - Mestros
  • 961271204 - Secundària i Altres Cossos
 • Servicis Centrals:
  • 961970075
  • 961970660
  • 961970664

Notes informatives

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.