AVISOS

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació a: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
03/02/2022
ADJUDICACIONS

Per motius de manteniment dels Portals Web no podrà publicar-se res durant uns dies a la pàgina de la Conselleria, per la qual cosa, aquesta setmana no hi podrà haver Adjudicació de llocs de difícil cobertura. Pel mateix motiu, l'adjudicació continua de la setmana que ve serà el dimecres 9 de febrer. Disculpeu les molèsties que açò puga ocasionar.

 

Novetats

ACREDITACIÓ EN LLENGÜES EXTRAGERES

OPOSICIONS MESTRES 2022 - Llistes finals fase d'OPOSICIÓ. Termini de RECURS. Crida LLIURAMENT MÈRITS

OPOSICIONS MESTRES 2022 - Llistes finals fase d'OPOSICIÓ. Termini de RECURS. Crida LLIURAMENT MÈRITS

Al llarg del dia d'hui es publicaran les llistes finals de la fase d'oposició i la crida de lliurament de mèrits en les seus d'actuació dels tribunals i a efectes informatius en el portal de la Conselleria. La publicació estableix el termini de presentació de recursos contra les llistes.

Més informació en l'apartat "Recursos contra els actes i decisions del tribunal (FASE OPOSICIÓ i FASE CONCURS)":

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

S'han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió tècnica de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH):

I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

COMISSIONS DE SERVEI - LLOCS ESPECÍFICS

S'han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió de selecció de les Unitats Especialitzades d'Orientació (UEO):

V. UNITATS ESPECIALITZADES D'ORIENTACIÓ

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport