Resolució

Resolució

Llistats de participants i lloc assignat provisionalment - Adj. 01/03/2024

Significat de les abreviatures:
G.ADJ: Grup d'Adjudicació
C.C: Certificat de Capacitació en Valencià
MASTER: Formació Pedagògica i Didàctica
P.Adj: Lloc Adjudicat

Nota Informativa adjudicats D.T. de Alacant, Castelló i València:
Les persones que figuren en el llistat de persones aspirants a les quals se'ls pot adjudicar un lloc de treball hauran de personar-se, el primer dia hàbil següent a la resolució d'adjudicació, a les 9:00h, amb la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que exigeix el lloc adjudicat, sense perjudici de la seua posterior comprovació, quan aquesta siga requerida.

L'adjudicació definitiva del lloc, no es farà efectiva fins que la persona tinga la credencial, i serà en la Direcció Territorial on se li donarà si la persona aspirant disposa de tots els requisits i el lloc continua lliure.

En atenció a la resolució de 27 d'octubre de 2020, per la qual es modifica la regulació dels procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat, l'ordre d'adjudicació es realitzarà seguint la prioritat establida en la relació següent:

  1. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 1; Ordre: núm. d'ordre en borsa
  2. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
  3. Màster: sí; Valencià: sí; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat
  4. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 1; Ordre: núm. d'ordre en borsa
  5. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 2; Ordre: núm. de registre sortejat
  6. Màster: sí; Valencià: no; Grup: 3; Ordre: núm. de registre sortejat
Direcció Territorial d'Alacant
c/ Carratalà nº47, 03007 - Alacant
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00
Direcció Territorial de Castelló
Av. del Mar nº23, 12003 - Castelló
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00
Direcció Territorial de València
c/ Gregorio Gea nº14, 46009 - València
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Av. Campanar 32, edifici Mesquita, 46015 - València
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00