Mestres- Adjudicació de destinacions

Mestres- Adjudicació de destinacions

Adjudicació provisional

Nota: la web del Ministeri no publica la sobrepuntuació del subapartat 6.7 que es produeix en aquelles comunitats on existeix llengua cooficial.

Reclamacions

Les reclamacions es presentaran en la comunitat autònoma des de la qual es participe.

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 21 de març de 2024 i conclourà el 5 d'abril de 2024. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la seua participació començarà el 21 de març de 2024 i conclourà el 22 de març de 2024. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a telemàtic a reclamacions o renúncies