Àmbits i FPA's

Àmbits i FPA's

Regulació del llistat d'adjudicació de l'àmbit científic, de l'àmbit sociolingüístic, de l'àmbit d'experiència cientificotecnològic d'FPA, de l'àmbit d'experiència Ciències Socials d'FPA i de l'àmbit d'experiència Comunicació (Valencià/Anglés) d'FPA

Resolució

Llistes provisionals

Reclamacions

Contra els llistats provisionals de les bolses d'àmbit (Annex II) es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 9 de març de 2021 fins a les 23.59 hores del 17 de març de 2021, mitjançant el Tràmit Z de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20990. Per a això, la persona interesada haurà de disposar del certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. SERVEIS CENTRALS - SERVEI DE PROVISIÓ I CONCURSOS DE PERSONAL DOCENT.