Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

BEQUES DE FINALITZACIÓ D'ESTUDIS UNIVERSITARIS

 "El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

PREGUNTES GENERALS

Per a quins estudis puc sol·licitar la beca?

Pots sol·licitar una beca si t'has matriculat en qualsevol Universitat de la Comunitat Valenciana (públiques i privades), per al curs 2022-2023 en Ensenyaments universitaris per a títols de grau.

 

Quants crèdits he de tindre pendents per a poder demanar la beca?

Podrà sol·licitar beca l'alumnat al qual li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2022-2023.

 

Estic estudiant en un centre d'Ensenyaments Artístics Superiors de la Comunitat Valenciana. Puc sol·licitar aquesta beca?

No. Només podrà sol·licitar la beca l'alumnat que estudia en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits.

 

Tinc un familiar amb un DNI antic que no té data de caducitat i no LOCALITZE EL IDESP què puc fer?

Les persones que tenen un DNI permanent no tenen data de caducitat, però si tenen IDESP. És dada no està en el frontal del DNI, (veure aquest document que explica on buscar-ho).

Quant a la data de caducitat, en aqueixos casos ha de respondre "No" a la pregunta del formulari "El NIF té data de validesa?"

 

Soc estranger estudiant a Espanya, però els meus pares resideixen a l'estranger, encara que col·laboren en el meu manteniment econòmic. Com he d'emplenar el formulari de sol·licitud i que he d'aportar?

En el formulari de la sol·licitud se li preguntarà si els membres de la seua unitat familiar resideixen a l'estranger. Respecte a la documentació, haurà d'aportar el següent:

- Còpia dels documents d'identitat de tots els membres de la seua unitat familiar.

- Declaració d'IRPF i, en el seu cas, de patrimoni o equivalent del país corresponent de l'exercici 2021.

- Contracte de lloguer de l'habitatge on residisca.

- Declaració jurada de l'estudiant on s'explique adequadament la situació familiar.

 

PREGUNTES SOBRE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Quins requisits tècnics s'han de complir per a emplenar la sol·licitud de beca?

En el següent enllaç de SIMULACIÓ D'UN TRÀMIT, pot comprovar si el seu equip compleix els requisits per a emplenar la sol·licitud.

 

CERTIFICAT DIGITAL

No dispose de certificat digital. Puc presentar la sol·licitud en paper en algun registre oficial?

No, com s'estableix en la base cinquena punt 1, la tramitació i presentació es realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de GVA.

 

Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç està la informació sobre aquest certificat.

 

Pot presentar la beca algun progenitor amb el seu certificat digital?

No, la beca l'ha de presentar l'alumnat, amb el seu certificat digital, encara que siga menor de 18 anys.

 

Quina edat cal tindre per a obtindre el certificat digital de la ACCV?

Ser major de 14 anys

 

Com puc exportar el meu certificat digital per a utilitzar un altre ordinador?

En el següent enllaç de la *ACCV té tota la informació.

 

Puc obtindre el certificat digital en la universitat on curse els meus estudis?
Si. En els enllaços corresponents de les següents universitats públiques tens la informació:

Universitat de València

Universitat Politècnica de València  

Universitat d'Alacant

Universitat Jaume I de Castelló

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 

Ja tinc instal·lat el certificat digital he d'instal·lar alguna cosa més?

Si. Ha d'instal·lar l'aplicació autosigna@, li serà necessari per a poder signar digitalment la sol·licitud.

 

Com instal·le  autofirm@?

En el següent enllaç tindrà l'explicació necessària, depenent del sistema operatiu del seu ordinador.

 

CLAU PERMANENT

Tinc la cl@ve permanent Com podré signar la sol·licitud?

El procés de signatura es realitza amb cl@ve signatura. En cas que no tinga certificat de cl@ve signatura (perquè no va realitzar amb anterioritat cap tràmit que requerira aquest certificat en el núvol), podrà generar-ho en aqueix mateix moment, seguint les indicacions.

 

Intent accedir a tramitar la sol·licitud, trie Clau Permanent i m'ix el següent error:


 

Aquest missatge d'error es deu al fet que l'usuari no disposa de la clau permanent, ja que es va registrar el sistema Cl@ve i va obtindre la Cl@ve PIN : orientada a accessos esporàdics, amb contrasenya de validesa molt limitada en temps.

Per a poder tramitar la sol·licitud és necessari que dispose un certificat digital o Clau Permanente. Té tota la informació en el següent ENLLAÇ.

 

Pot sol·licitar la beca a través del meu dispositiu mòbil?

NO. La sol·licitud ha de ser tramitada amb un ordinador, PC o Mac, i preferiblement amb el navegador Google Chrome.

 

He presentat la sol·licitud de beca i m'he adonat que he comés un error o no he adjuntat alguna documentació Com puc esmenar-la?

Durant el termini de presentació de sol·licituds, ha de presentar una altra sol·licitud de beca emplenada correctament. El sistema només tindrà en compte la última presentada.

 

Estic emplenant la sol·licitud amb Mac, i en el moment de signar amb autofirm@, em dona un error Com puc solucionar-lo?

Això és degut a un problema amb els certificats que autofirm@ instal·la en el clauer de *Mac US. En el següent tutorial li expliquen com solucionar-lo.

 

REQUISITS ECONÒMICS I UNITAT FAMILIAR

 Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

En la nostra pàgina web hi ha un simulador de renda que et pot ajudar a fer un càlcul aproximat.

 

Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent?

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

 

Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques. En aquest cas, a més, hauràs d'incloure a la nova parella del progenitor que té la custòdia, si resideix en el domicili familiar.

 

Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2021 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, i els teus progenitors no contribueixen en el teu manteniment econòmic, formes una unitat familiar independent

Consulte informació sobre la unitat familiar.

 

REQUISITS ACADÈMICS

Quin és el nombre màxim de crèdits en el qual he d'estar matriculat per a poder sol·licitar la beca?

Podrà sol·licitar la beca l'alumnat que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris.

 

ESMENA

En cas de ser necessari se'm podrà requerir la presentació de documentació complementària a la ja aportada en la sol·licitud?

L'esmena se't notificarà al correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud i també rebràs un sms en el telèfon mòbil que hages consignat en la sol·licitud. És convenient que revises la carpeta de SPAM. Així mateix, es podrà consultar a través de la carpeta ciutadana.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Se'm notificarà individualment la resolució de la beca?

No, publicarem la resolució de concessió/denegació en la nostra pàgina web. En el llistat apareixeran les persones sol·licitants a les quals se'ls haja concedit beca i la quantia de les taxes que es compensaran a les universitats, així com aquelles la sol·licitud de beca de les quals haja sigut denegada, amb el motiu de denegació.

 

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de becafinalizacion@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es