Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

BEQUES DE FINALITZACIÓ D'ESTUDIS UNIVERSITARIS

 "El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

PREGUNTES GENERALS

Per a quins estudis puc sol·licitar la beca?

Pots sol·licitar una beca si t'has matriculat en qualsevol Universitat de la Comunitat Valenciana (públiques i privades), per al curs 2023-2024 en Ensenyaments universitaris per a títols de grau.

 

Quants crèdits he de tindre pendents per a poder demanar la beca?

Podrà sol·licitar beca l'alumnat al qual li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2023-2024, i estiga matriculat en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matricules.

 

En el curs 2022-23 estava cursant un doble grau, havent superat totes les assignatures d'una de les dues titulacions. No obstant això, respecte de l'altra titulació tinc 24 crèdits pendents per a acabar, incloent alguns de tercera i/o quarta matrícula. Complisc els requisits de la convocatòria del curs 2023-2024?

No, ja que segons l'article 6 d) de la convocatòria,  ja disposes d'un títol d'igual o superior nivell; el grau que has finalitzat en el curs 2022-23.

 

Estic matriculat/a d'un màxim de 24 crèdits, dels quals alguns són de primera matrícula, uns altres de segona i altres tercera o successives matrícules. Puc sol·licitar la beca finalització?
- Per als crèdits de terceres i/o successives matrícules pot sol·licitar la beca de finalització de la GVA.
- Per als crèdits de primera matrícula pot sol·licitar la beca del Ministeri o la beca d'exempció de taxes de la GVA.
- Per als crèdits de segona matrícula pot sol·licitar la beca d'exempció de taxes de la GVA.

 

Estic estudiant en un centre d'Ensenyaments Artístics Superiors de la Comunitat Valenciana. Puc sol·licitar aquesta beca?

No. Només podrà sol·licitar la beca l'alumnat que estudia en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits.

 

Tinc un familiar amb un DNI antic que no té data de caducitat i no LOCALITZE EL IDESP què puc fer?

Les persones que tenen un DNI permanent no tenen data de caducitat, però si tenen IDESP. És dada no està en el frontal del DNI, (veure aquest document que explica on buscar-ho).

Quant a la data de caducitat, en aqueixos casos ha de respondre "No" a la pregunta del formulari "El NIF té data de validesa?"

 

Soc estranger estudiant a Espanya, però els meus pares resideixen a l'estranger, encara que col·laboren en el meu manteniment econòmic. Com he d'emplenar el formulari de sol·licitud i que he d'aportar?

En el formulari de la sol·licitud se li preguntarà si els membres de la seua unitat familiar resideixen a l'estranger. Respecte a la documentació, haurà d'aportar el següent:

- Còpia dels documents d'identitat de tots els membres de la seua unitat familiar.

- Declaració d'IRPF i, en el seu cas, de patrimoni o equivalent del país corresponent de l'exercici 2022.

- Contracte de lloguer de l'habitatge on residisca.

- Declaració jurada de l'estudiant on s'explique adequadament la situació familiar.

 

Un membre de la meua unitat familiar tributa pels ingressos procedents del País Basc i/o Navarresa He de presentar alguna documentació?

Quan els ingressos que hagen d'acreditar-se per part d'algun membre de la seua unitat familiar procedisquen del País Basc i/o Navarra, en el moment de presentar la sol·licitud de beca, haurà d'aportar una còpia de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Tinc el carnet de família monoparental d'una comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana He d'adjuntar-lo en presentar la sol·licitud de beca?
Si, si disposa d'un títol de família monoparental d'una comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana, haurà de presentar-lo en el moment de realitzar la seua sol·licitud de beca.

 

PREGUNTES SOBRE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 

REQUISITS ECONÒMICS I UNITAT FAMILIAR

 Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

En la nostra pàgina web hi ha un simulador de renda que et pot ajudar a fer un càlcul aproximat.

 

Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent?

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

 

Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques. En aquest cas, a més, hauràs d'incloure a la nova parella del progenitor que té la custòdia, si resideix en el domicili familiar.

 

Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2022 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, i els teus progenitors no contribueixen en el teu manteniment econòmic, formes una unitat familiar independent.

Per a ajudar-lo a comprovar que els seus ingressos són superiors a les seues despeses, pot descarregar este simulador d'ingressos i despeses.

Consulte informació sobre la unitat familiar.

 

REQUISITS ACADÈMICS

Quin és el nombre màxim de crèdits en el qual he d'estar matriculat per a poder sol·licitar la beca?

Podrà sol·licitar la beca l'alumnat que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris.

 

ESMENA

En cas de ser necessari se'm podrà requerir la presentació de documentació complementària a la ja aportada en la sol·licitud?

L'esmena se't notificarà al correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud i també rebràs un sms en el telèfon mòbil que hages consignat en la sol·licitud. És convenient que revises la carpeta de SPAM. Així mateix, es podrà consultar a través de la carpeta ciutadana.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Se'm notificarà individualment la resolució de la beca?

No, publicarem la resolució de concessió/denegació en la nostra pàgina web. En el llistat apareixeran les persones sol·licitants a les quals se'ls haja concedit beca i la quantia de les taxes que es compensaran a les universitats, així com aquelles la sol·licitud de beca de les quals haja sigut denegada, amb el motiu de denegació.

 

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de becafinalizacion@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es