Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)

Introducció

La Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat crea l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, entre les funcions de la qual es troben l'exercici de funcions d'acreditació i avaluació de les institucions universitàries i del professorat; l'avaluació dels programes tecnològics, empresarials, d'investigació i de desenvolupament, així com la prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i universitàries d'utilitat per a la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'una entitat de dret públic, adscrita a la Conselleria d'Educació, que tracta de servir al propòsit de millorar l'eficàcia i eficiència dels recursos destinats a les universitats, la ciència i la tecnologia. Per a això comptarà amb l'assessorament i col·laboració d'experts independents, en les seues matèries respectives, que realitzaran el seu treball de manera anònima i per mitjà de procediments homologats a nivell internacional.