PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ

Preinscripció Universitària 2024

Procediment d'admisió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2024-2025.

IMPORTANT: Abans d'accedir a l'aplicació llig la "guia per a identificar-se", per a saber com identificar-te en la aplicació:

  L'aplicació de la preinscripció permetrà:

-La presentació telemàtica de les sol·licituds

-Consultar els resultats de la preinscripció

-La presentació telemàtica de reclamacions

-Consultar els resultats de les reclamacions

INFORME OFERTA TITULACIONS: (Actualitzat 08/06/2023

 

 

LLISTES D'ESPERA

L'estudiantat que no haja obtingut la titulació universitària desitjada i es trobe en llista d'espera en alguna, haurà de consultar les correspondents webs de les universitats publiques.

NOTA: RECORDA QUE HAS DE CONSULTAR EL FUNCIONAMENT DE LES LLISTES D'ESPERA PER SI LA UNIVERSITAT REQUEREIX LA CONFIRMACIÓ PER A PRÒXIMES CRIDES

 

Calendari i Instruccions

"NOTA INFORMATIVA" Els estudiants amb credencial provisional de la UNED hauran de presentar la definitiva en el termini d'un mes des de l'emissió de la mateixa. Es donarà de baixa en matrícula tots els estudiants que no l'hagen presentada abans de les 14 hores del dia 16 d'octubre de 2023, així com també a tots aquells que havien de presentar documentació justificativa en el procés de la preinscripció i no l'hagen presentada.

AVÍS IMPORTANT: Per a l'estudiantat d'estudis estrangers que accedisca a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial Decret 412/2014, el termini inicial de presentació de sol·licituds de preinscripció serà fins les 14 hores del dia 10 de juliol.
Aquest termini es tornarà a obrir des del 17 al 31 de juliol.

L'estudiantat procedent de sistemes d'estudis estrangers que haja realitzat la seua sol·licitud fins al 31 de juliol en l'aplicació de preinscripció universitària 2023, l'informem que el resultat d'aquestes es podrà començar a consultar accedint a la citada aplicació a partir de les 14.00 h del dia 8 de setembre de 2023.

Normativa càlcul qualificacions quota titulats

NOVETATS ACCÉS I ADMISSIÓ 2024

Dades de contacte de les Universitats Públiques i de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:

Servicis d'Informació de Preinscripció Universitària

Universitat de València Universidad Politécnica de Valencia Universidad de Alicante Universitat Jaume I de Castelló Universidad Miguel Hernández de Elche

 

Informes i notes de tall

UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA