MARC LEGISLATIU

MARC LEGISLATIU

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Socitat Digital,  està desenvolupant accions de reforma i modernització de l'actual marc legislatiu valencià en matèria Universitària que complementen l'ordenació de les actuacions en matèria d'educació superior per a la Comunitat Valenciana:

Pel que referisca als títols de caràcter oficial, el sistema jurídic es regirà per les lleis nacionals corresponents.