Beques d'estudis universitaris - exempció de taxes

Beques d'estudis universitaris - exempció de taxes

CURS 2023-2024

 CONVOCATÒRIA: Publicació en el DOGV el 16-11-2023

Termini de presentació de sol·licituds: TANCAT (finalitzarà el  18-12-2023)

SITUACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

S'està finalitzant la revisió economicadministrativa de les sol·licituds de la beca d'exempció de taxes curs 2023-2024.

Es preveu la publicació de la resolució de concessió per al mes de maig.

MOLT IMPORTANT: SOBRE EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU

Si la persona sol·licitant de la beca va al·legar alguna de les següents circumstàncies, haurà d'aportar un CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU (alguns ajuntaments ho diuen certificat familiar). En este document hauran de constar les dades personals dels membres de la unitat familiar que convisquen en el domicili:

  • En cas de famílies amb un únic progenitor (pare/mare solter/a, separat/a o divorciat/a). que NO disposen del títol de família monoparental.
  • Si inclourà en la seua unitat familiar algun ascendent dels seus pares (avi/a).
  • Si la persona sol·licitant constituïa una unitat familiar independent, també es consideren membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a la qual es trobe unit per anàloga relació, així com els fills, menors de 25 anys, si hi haguera i que convisquen en el mateix domicili.
  • Si la persona sol·licitant és l'únic membre de la unitat familiar.


Li aconsellem que sol·licite este certificat al seu ajuntament al més prompte possible, ja que NO S'EMET DE MANERA IMMEDIATA perquè s'han de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies, i a vegades es demora la seua emissió.

 

CONTACTE

  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servici prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana) o al correu: auniv_becas@gva.es

---------------------------------------------------

NORMATIVA REGULADORA

ENLLAÇ AL TRÀMIT