AJUDES PROGRAMES ERASMUS

AJUDES PROGRAMES ERASMUS

  •  
Les sol·licituds seran presentades per les universitats i centres on estiga matriculat l'alumnat. 
 L'ALUMNAT NO HA DE REALITZAR CAP TRÀMIT

Curs 2023-2024

CONVOCATÒRIA: Publicada en el DOGV el 23-06-2023

CONCESSIÓ: Publicada en el DOGV el 14-11-2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMATIVA REGULADORA

ENLLAÇ AL TRÀMIT