Preguntes freqüents

Preguntes freqüents


"El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

S'ha publicat en el DOGV la convocatòria d'ajudes complementàries del programa Erasmus, puc sol·licitar d'aquesta ajuda?

NO. La universitat on estigues estudiant serà la que formalitze la sol·licitud.

L'ALUMNAT NO HA DE REALITZAR CAP TRÀMIT

Estic matriculat en una universitat privada,  la meua universitat pot sol·licitar aquesta ajuda complementària?

SÍ. L'alumnat beneficiari d'aquesta convocatòria d'ajudes haurà d'estar   matriculat en algun dels centres i universitats següents:

  • Universitats públiques de la Comunitat Valenciana
  • Universitats privades de la Comunitat Valenciana
  • Centres d'ensenyaments artístics superiors adscrits a l’ISEACV.

He rebut l'ajuda Erasmus del Ministeri, podrà la universitat sol·licitar aquesta ajuda complementària?

SÍ. És requisit imprescindible per a sol·licitar aquesta ajuda haver sigut seleccionat per la universitat per a realitzar una estada en la marc del programa Eramus+, durant el curs acadèmic 2022-2023.

Soc estranger estudiant a Espanya, podrà la universitat sol·licitar aquesta ajuda complementària?

SÍ, sempre que pertangues a un dels països participants en el programa Erasmus+. També hi podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a viure a Espanya, durant el període de realització de la mobilitat.