Calendari previst de convocatòries

Calendari previst de convocatòries

CALENDARI PREVIST DE CONVOCATÒRIES

BEQUES

CONTACTE

CONVOCATÒRIA

TERMINI PREVIST DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

TERMINI PREVIST DE RESOLUCIÓ

Beques Manuela Solís  (substituïxen als beques salari lligades a renda)

becasmanuela@gva.es Curs 2023/24 Del 9 de maig de 2024 al 10 de juny de 2024  

Beques d'estudis universitaris - exempció de taxes

auniv_becas@gva.es Curs 2023/24  TANCAT Segona quinzena del mes de maig

Beques finalització estudis universitaris

becafinalización@gva.es Curs 2023/24  TANCAT 22 de març de 2024

Beques UNED

becauned@gva.es Curs 2023/24 TANCAT

 

final de juny