Premis d'excel·lència acadèmica

Premis d'excel·lència acadèmica

 

 

Contacte: becaexcelencia@gva.es  

 L'ESTUDIANTAT NO POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD. La Universitat i el ISEACV comunicaran a l'estudiantat la proposta de condició de persones beneficiàries, a l'efecte de que expressen la seua acceptació o renúncia a aquesta proposta. 

CONVOCATORIA CURS 2019-2020 i 2020-2021

 

CONCESSIÓ: Publicada en el DOGV de 06-02-2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMATIVA REGULADORA

BASES REGULADORESORDRE 12/2022, de 24 d'agost, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió dels premis d'excel·lència acadèmica d'estudis de grau. (DOGV 06-09-2022)