Premis d'excel·lència acadèmica

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

"Aquest document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

QÜESTIONS GENERALS

A qui van dirigits els premis a l'excel·lència acadèmica?

Aquests premis s'atorgaran exclusivament als grups d'estudiantat següents:

  • L'estudiantat que haja finalitzat els seus estudis de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i en els seus centres públics adscrits en el curs o cursos acadèmics establits en la convocatòria.

  • b) L'estudiantat que haja finalitzat els seus estudis de grau en ensenyaments artístics superiors en els centres adscrits a l’ISEACV en el curs o cursos acadèmics establits en la convocatòria.

És necessari estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana per a poder ser proposat al premi d'excel·lència?

No és necessari estar empadronat.

He acabat el meu grau aquest curs acadèmic amb bon expedient acadèmic, puc presentar la sol·licitud del premi a l'excel·lència acadèmica?

No, la universitat i l’ISEACV comunicaran a l'estudiantat la proposta de condició de persones beneficiàries, a l'efecte que expressen la seua acceptació o renúncia a aquesta proposta.

Quin import té el premi d'excel·lència acadèmica?

La quantia del premi és de 3.000 €. Així mateix, s'expedirà un diploma acreditatiu de l'excel·lència acadèmica.

He sigut becari de la beca del Ministeri, podria ser proposat per a aquests premis?

Si, ja que aquests premis són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció.

CORREU DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de becaexcelencia@gva.es