AJUDES AL TRANSPORT UNIVERSITARI

 Subvencions destinades exclusivament a ENTITATS.
L'ESTUDIANTAT UNIVERSITARI NO POT SOL·LICITAR AQUESTA SUBVENCIÓ

CURS 2022/2023

CONCESSIÓ: Publicada en el DOGV el 26-05-2023

DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ

--------------------------------------------------------------------------

NORMATIVA REGULADORA

Contacte: transporteuniv@gva.es