Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Estic estudiant a la universitat, puc sol·licitar aquesta ajuda?

No, aquestes ajudes al transport universitari estan dirigides a entitats jurídiques.

Quines entitats poden sol·licitar aquesta ajuda?

Els ajuntaments, les associacions d'estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris l'objecte de les quals siga el transport universitari i, subsidiàriament, i per a aquelles rutes on no concórreguen algun d'aquests, les empreses de transport públic regular permanent d'ús general.

Quan es pot presentar la sol·licitud?

Durant un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV.

No disposem de certificació digital, es pot presentar la sol·licitud en paper?

No. La presentació es realitzarà únicament per mitjans electrònics.

Estic tenint problemes amb la tramitació electrònica, què puc fer?

Les incidències de tramitació electrònica s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.

Tinc alguns dubtes sobre aquesta ajuda, on em poden informar?

Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic transporteuniv@gva.es.

Quins són els requisits a complir?

  • La distància entre el centre universitari i la població o poblacions des de les quals es preste el servei no serà inferior a 20 km ni superior a 90 km.
  • El temps de duració del trajecte no serà superior a 90 minuts.
  • El servei haurà de prestar-se en períodes lectius del curs acadèmic 2021-2022 i els horaris hauran d'ajustar-se als de la jornada lectiva.
  • El punt de destinació i el d'origen del retorn serà el corresponent campus universitari.
  • La prestació del servei es realitzarà a risc i ventura de l'empresa que haja de realitzar el transport, i sempre complint allò que disposa la normativa reguladora de l'activitat del transport.
  • En el supòsit d'empreses de transport públic regular permanent d'ús general, aquestes hauran d'aplicar un descompte als estudiants universitaris, que en cap cas no podrà ser inferior al 25 % de la tarifa oficial aprovada per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'any 2019.