Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

"El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

------------------------------------------------------------------

PREGUNTES GENERALS

No dispose de certificat digital, *ìede *spñocotar *ña beca *añgún familiar en el meu lloc amb el seu certificat?

NO. El formulari de sol·licitud ha de ser emplenat amb la identificació electrònica de la persona estudiant. No està permés utilitzar la identificació electrònica d'una altra persona. 

 

Per a quins estudis puc sol·licitar esta beca?

Pots sol·licitar una beca si t'has matriculat en qualsevol Universitat de la Comunitat Valenciana (públiques i privades), per al curs 2023-2024 en:

Ensenyaments universitaris per a títols de grau i de màster oficial.

 

Estic residint en un pis propietat dels meus pares, i aportaré un document de cessió per part seua. És vàlid per a justificar la independència familiar?

No, segons s'indica en la convocatòria, s'ha de presentar contracte de lloguer o document de titularitat del domicili habitual.

 

Quins diners rebré si em concedeixen la beca?

La beca sufraga despeses de primera i segona matrícula. Però, no s'ingressa directament a l'alumnat. S'abona a les universitats per a compensar les taxes. En cas que l'alumnat les haja abonades per endavant, una vegada es publica la resolució cal dirigir-se a la unitat de beques de la universitat, centre o facultat, amb la finalitat de gestionar la devolució. En aquesta convocatòria no hi ha pressupost per a llibres, desplaçament, etc.

 

He sol·licitat la beca general del Ministeri i encara no l'han resolta. Puc sol·licitar també la beca de la Generalitat o són incompatibles?

Pot sol·licitar la beca de Generalitat, però si li concedeixen la del Ministeri, se li denegarà la de Generalitat per ser incompatibles, excepte en el cas que tinga crèdits de segona matrícula, que poden ser finançats per la nostra beca.

 

Estic estudiant en un centre d'Ensenyaments Artístics Superiors de la Comunitat Valenciana. Puc sol·licitar aquesta beca?

No. Només podrà sol·licitar la beca l'alumnat que estudia en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits.

 

Tinc un familiar amb un DNI antic que no té data de caducitat i no LOCALITZE EL IDESP,  què puc fer?

Les persones que tenen un DNI permanent no tenen data de caducitat, però si tenen IDESP. És dada no està en el frontal del DNI,  (veure aquest document  que explica on buscar-ho).

Quant a la data de caducitat, en aqueixos casos ha de respondre "No" a la pregunta del formulari "El NIF té data de validesa?"

 

Soc estranger estudiant a Espanya, però els meus pares resideixen a l'estranger, encara que col·laboren en el meu manteniment econòmic. Com he d'emplenar el formulari de sol·licitud i que he d'aportar?

En el formulari de la sol·licitud se li preguntarà si els membres de la seua unitat familiar resideixen a l'estranger. Respecte a la documentació, haurà d'aportar el següent:

  • Còpia dels documents d'identitat de tots els membres de la seua unitat familiar.
  • Declaració d'IRPF i, en el seu cas, de patrimoni o equivalent del país corresponent de l'exercici 2022.
  • Contracte de lloguer de l'habitatge on residisca.
  • Declaració jurada de l'estudiant on s'explique adequadament la situació familiar.

 

ESTUDIANTS CURSANT ERASMUS

Tinc intenció d'eixir a l'estranger d'ERASMUS Com podré tramitar la meua sol·licitud de beca?

Podrà emplenar la seua sol·licitud si té qualsevol d'aquests tres mitjans d'identificació:

Ja em trobe a l'estranger cursant un programa ERASMUS, i no tinc certificat digital ni cl@ve permanent Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç del Ministeri d'Afers exteriors té tota la informació.

Tinc el carnet de família monoparental d'una comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana He d'adjuntar-lo en presentar la sol·licitud de beca?

Si, si disposa d'un títol de família monoparental d'una comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana, haurà de presentar-lo en el moment de realitzar la seua sol·licitud de beca.

 

REQUISITS ECONÒMICS I UNITAT FAMILIAR

Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

En la nostra pàgina web hi ha un simulador de renda que et pot ajudar a fer un càlcul aproximat. 

 

Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent?

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

 

Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques. En aquest cas, a més, hauràs d'incloure a la nova parella del progenitor que té la custòdia, si resideix en el domicili familiar.

 

Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2022 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, i els teus progenitors no contribueixen en el teu manteniment econòmic, formes una unitat familiar independent

En el següent enllaç podràs consultar informació sobre la unitat familiar. 

Un membre de la meua unitat familiar tributa pels ingressos procedents del País Basc i/o Navarresa He de presentar alguna documentació?

Quan els ingressos que hagen d'acreditar-se per part d'algun membre de la seua unitat familiar procedisquen del País Basc i/o Navarra, en el moment de presentar la sol·licitud de beca, haurà d'aportar una còpia de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

REQUISITS ACADÈMICS

GRAU I DOBRE GRAU

Quin és el nombre mínim de crèdits en el qual he d'estar matriculat/da en este curs?

Amb caràcter general, per a estudis de grau, has d'estar matriculat/da d'almenys 30 crèdits.

Si estes estudiant un doble grau, has d'estar matriculat/da d'almenys de la meitat dels crèdits que integren la matrícula completa

 

Quin és el percentatge de crèdits que he hagut de superar en l'últim curs realitzat?

El percentatge varia segons la branca de coneixement:

Rama de coneixement Percentatge crèdits superats
Arts i Umanitats 75%
Ciències 55%
Ciències Socials i Jurídiques 70%
Ciències de la Salut 65%
Enginyeria i Arquitectura 55%

 

PRIMER CURS DE MÀSTERS

Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits.

Màster Habilitant: tindre una nota mitjana de 6,5 punts en els estudis previs que donen accés al màter. Per alr això dels màsters la nota mitjana exigida en els estudis previs serà de 7.

SEGON CURS DE MÀSTERS

Màster Habilitant: tindre una nota mitjana de 6,5 punts en primer curs. Per a la resta dels màsters, aquesta nota serà de 7 punts.

En qualsevol cas, les persones sol·licitants de beca per a 2n curs de màsters hauran d'acreditar haver superat la totalitat dels crèdits que hagueren estat matriculats en primer curs.

Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

 

ESMENA

En cas de ser necessari se'm  podrà requerir la presentació de documentació complementària a la ja aportada en la sol·licitud?

L'esmena se't notificarà al correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud i també rebràs un SMS en el telèfon mòbil que hages consignat en la sol·licitud. És convenient que revises la carpeta de SPAM. Així mateix, es podrà consultar a través de la carpeta ciutadana.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Se'm notificarà individualment la resolució de la beca?

No, publicarem la resolució de concessió/denegació en la nostra pàgina web. En el llistat apareixeran les persones sol·licitants a les quals se'ls haja concedit beca i la quantia de les taxes que es compensaran a les universitats, així com aquelles la sol·licitud de beca de les quals haja sigut denegada, amb el motiu de denegació.

 

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de auniv_becas@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es