Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

undefined

"El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

------------------------------------------------------------------

PREGUNTES GENERALS

Per a quins estudis puc sol·licitar esta beca?

Pots sol·licitar una beca si t'has matriculat en qualsevol Universitat de la Comunitat Valenciana (públiques i privades), per al curs 2022-2023 en:

Ensenyaments universitaris per a títols de grau i de màster oficial.

 

Estic residint en un pis propietat dels meus pares, i aportaré un document de cessió per part seua. És vàlid per a justificar la independència familiar?

No, segons s'indica en la convocatòria, s'ha de presentar contracte de lloguer o document de titularitat del domicili habitual.

 

Quins diners rebré si em concedeixen la beca?

La beca sufraga despeses de primera i segona matrícula. Però, no s'ingressa directament a l'alumnat. S'abona a les universitats per a compensar les taxes. En cas que l'alumnat les haja abonades per endavant, una vegada es publica la resolució cal dirigir-se a la unitat de beques de la universitat, centre o facultat, amb la finalitat de gestionar la devolució. En aquesta convocatòria no hi ha pressupost per a llibres, desplaçament, etc.

 

He sol·licitat la beca general del Ministeri i encara no l'han resolta. Puc sol·licitar també la beca de la Generalitat o són incompatibles?

Pot sol·licitar la beca de Generalitat, però si li concedeixen la del Ministeri, se li denegarà la de Generalitat per ser incompatibles, excepte en el cas que tinga crèdits de segona matrícula, que poden ser finançats per la nostra beca.

 

Estic estudiant en un centre d'Ensenyaments Artístics Superiors de la Comunitat Valenciana. Puc sol·licitar aquesta beca?

No. Només podrà sol·licitar la beca l'alumnat que estudia en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits.

 

Tinc un familiar amb un DNI antic que no té data de caducitat i no LOCALITZE EL IDESP,  què puc fer?

Les persones que tenen un DNI permanent no tenen data de caducitat, però si tenen IDESP. És dada no està en el frontal del DNI,  (veure aquest document  que explica on buscar-ho).

Quant a la data de caducitat, en aqueixos casos ha de respondre "No" a la pregunta del formulari "El NIF té data de validesa?"

 

Soc estranger estudiant a Espanya, però els meus pares resideixen a l'estranger, encara que col·laboren en el meu manteniment econòmic. Com he d'emplenar el formulari de sol·licitud i que he d'aportar?

En el formulari de la sol·licitud se li preguntarà si els membres de la seua unitat familiar resideixen a l'estranger. Respecte a la documentació, haurà d'aportar el següent:

  • Còpia dels documents d'identitat de tots els membres de la seua unitat familiar.
  • Declaració d'IRPF i, en el seu cas, de patrimoni o equivalent del país corresponent de l'exercici 2021.
  • Contracte de lloguer de l'habitatge on residisca.
  • Declaració jurada de l'estudiant on s'explique adequadament la situació familiar.

 

PREGUNTES SOBRE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Quins Requisits tècnics s'han de complir per a emplenar la sol·licitud de beca?

En el següent enllaç de SIMULACIÓ D'UN TRÀMIT, pot comprovar si el seu equip compleix els requisits per a emplenar la sol·licitud.

 

CERTIFICAT DIGITAL

No dispose de certificat digital. Puc presentar la sol·licitud en paper en algun registre oficial?

No, com s'estableix en la base cinquena punt 1, la tramitació i presentació es realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de GVA.

 

Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç està la informació sobre aquest certificat.

 

Pot presentar la beca algun progenitor amb el seu certificat digital?

No, la beca l'ha de presentar l'alumnat, amb el seu certificat digital, encara que siga menor de 18 anys.

 

Quina edat cal tindre per a obtindre el certificat digital de la ACCV?

Ser major de 14 anys

 

Puc obtindre el certificat digital en la universitat on curse els meus estudis?
Si. En els enllaços corresponents de les següents universitats públiques tens la informació:

Universitat de València

Universitat Politècnica de València  

Universitat d'Alacant

Universitat Jaume I de Castelló

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 

Ja tinc instal·lat el certificat digital he d'instal·lar alguna cosa més?

Si. Deu instal·lar l'aplicació autofirma@, li serà necessari per a poder signar digitalment la sol·licitud.

 

Com instal·le autofirm@?

En el següent enllaç tindrà l'explicació necessària, depenent del sistema operatiu del seu ordinador.

 

Tinc la cl@ve permanent Com podré signar la sol·licitud?

El procés de signatura es realitza amb cl@ve signatura. En cas que no tinga certificat de cl@ve signatura (perquè no va realitzar amb anterioritat cap tràmit que requerira aquest certificat en el núvol), podrà generar-ho en aqueix mateix moment, seguint les indicacions.

 

Intent accedir a tramitar la sol·licitud, trie Clau Permanent i m'ix el següent error:


Aquest missatge d'error es deu al fet que l'usuari no disposa de la clau permanent, ja que es va registrar el sistema Cl@ve i va obtindre la Cl@ve PIN : orientada a accessos esporàdics, amb contrasenya de validesa molt limitada en temps.

Per a poder tramitar la sol·licitud és necessari que dispose un certificat digital o Clau Permanet. Té tota la informació en el següent ENLLAÇ.

 

Pot sol·licitar la beca a través del meu dispositiu mòbil?

NO. La sol·licitud haurà de ser tramitada amb un ordinador, PC o Mac, i preferiblement amb el navegador Google Chrome.

 

He presentat la sol·licitud de beca i m'he adonat que he comés un error o no he adjuntat alguna documentació Com puc esmenar-la?

Durant el termini de presentació de sol·licituds, ha de presentar una altra sol·licitud de beca emplenada correctament. El sistema només tindrà en compte l'última presentada

 

Soc usuari de Mac, i malgrat tindre instal·la l'aplicació Autofirm@, en el moment d'intentar signar la sol·licitud es produeix un error Com puc solucionar-lo?

En primer lloc, ha de tindre instal·lada l'aplicació  Autofirm@ es descarrega des d'aquesta adreça:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

En aquesta pàgines ja se'ns diu el següent:

"Notes per a usuaris de Mac:

En alguns casos no es permet la instal·lació de l'aplicatiu per falta de permisos: Per a mitigar el problema ha de canviar la configuració del macOS perquè permeta la instal·lació d'aplicacions de desenvolupadors que no siguen de confiança. En altres casos hi ha problemes en la confiança dels certificats SSL: en alguns equips s'ha de fer un canvi manual en la configuració. Accedint al clauer (magatzem de claus i contrasenya del sistema operatiu), fent doble clic sobre el certificat “autosignatura ROOT” i canviant la configuració del camp “En utilitzar aquest certificat” al valor “Confiar sempre”, i fent doble clic sobre el certificat “localhost” i canviant la configuració del camp “En utilitzar aquest certificat” al valor “Confiar sempre”.

Tens un vídeo explicant la resolució d'aquest problema en aquest enllaç.

 

ESTUDIANTS CURSANT ERASMUS

Tinc intenció d'eixir a l'estranger d'ERASMUS Com podré tramitar la meua sol·licitud de beca?

Podrà emplenar la seua sol·licitud si té qualsevol d'aquests tres mitjans d'identificació:

 

Com puc exportar el meu certificat digital per a utilitzar un altre ordinador?

En el següent enllaç de la ACCV té tota la informació.

 

Ja em trobe a l'estranger cursant un programa ERASMUS, i no tinc certificat digital ni cl@ve permanent Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç del Ministeri d'Afers exteriors té tota la informació.

 

REQUISITS ECONÒMICS I UNITAT FAMILIAR

Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

En la nostra pàgina web hi ha un simulador de renda que et pot ajudar a fer un càlcul aproximat. 

 

Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent?

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

 

Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques. En aquest cas, a més, hauràs d'incloure a la nova parella del progenitor que té la custòdia, si resideix en el domicili familiar.

 

Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2021 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, i els teus progenitors no contribueixen en el teu manteniment econòmic, formes una unitat familiar independent

En el següent enllaç podràs consultar informació sobre la unitat familiar. 

 

REQUISITS ACADÈMICS

GRAU

Quin és el nombre mínim de crèdits en el qual he d'estar matriculat en aquest curs?Amb caràcter general has d'estar matriculat d'almenys 30 crèdits.

 

Quin és el percentatge de crèdits que he hagut de superar en l'últim curs realitzat?

El percentatge varia segons la branca de coneixement:

Rama de coneixement Percentatge crèdits superats
Arts i Umanitats 75%
Ciències 55%
Ciències Socials i Jurídiques 70%
Ciències de la Salut 65%
Enginyeria i Arquitectura 55%

 

PRIMER CURS DE MÀSTERS

Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits.

Màster Habilitant: tindre una nota mitjana de 6,5 punts en els estudis previs que donen accés al màter. Per alr això dels màsters la nota mitjana exigida en els estudis previs serà de 7.

SEGON CURS DE MÀSTERS

Màster Habilitant: tindre una nota mitjana de 6,5 punts en primer curs. Per a la resta dels màsters, aquesta nota serà de 7 punts.

En qualsevol cas, les persones sol·licitants de beca per a 2n curs de màsters hauran d'acreditar haver superat la totalitat dels crèdits que hagueren estat matriculats en primer curs.

Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

 

ESMENA

En cas de ser necessari se'm  podrà requerir la presentació de documentació complementària a la ja aportada en la sol·licitud?

L'esmena se't notificarà al correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud i també rebràs un SMS en el telèfon mòbil que hages consignat en la sol·licitud. És convenient que revises la carpeta de SPAM. Així mateix, es podrà consultar a través de la carpeta ciutadana.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Se'm notificarà individualment la resolució de la beca?

No, publicarem la resolució de concessió/denegació en la nostra pàgina web. En el llistat apareixeran les persones sol·licitants a les quals se'ls haja concedit beca i la quantia de les taxes que es compensaran a les universitats, així com aquelles la sol·licitud de beca de les quals haja sigut denegada, amb el motiu de denegació.

 

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de auniv_becas@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es