Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Aquest document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat

---------------------------------------------------------------------------------------

QÜESTIONS GENERALS

He sol·licitat la beca general del Ministeri i encara no l'han resolta. Puc sol·licitar també la beca de la Generalitat o són incompatibles?

Pot sol·licitar la beca de Generalitat, però si li concedeixen la del Ministeri, se li denegarà la de Generalitat per ser incompatibles.

Estic estudiant en una universitat privada. Puc sol·licitar aquesta beca?

No, la convocatòria inclou les persones estudiants que realitzen els seus estudis en els centres associats de la UNED a la Comunitat Valenciana.

Tinc un familiar amb un DNI antic que no té data de caducitat i no localitze l’IDESP, què puc fer?

Les persones que tenen un DNI permanent no tenen data de caducitat, però si tenen IDESP. Aquesta dada no està en el frontal del DNI (vegeu aquest document que explica on buscar-lo).

Quant a la data de caducitat, en aqueixos casos ha de respondre “no” a la pregunta del formulari “El NIF té data de validesa?

 

PREGUNTES SOBRE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

CERTIFICAT DIGITAL

No dispose de certificat digital. Puc presentar la sol·licitud en paper en algun registre oficial?

No, com s'estableix en la base cinquena, punt 1, la tramitació i presentació es realitza únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de GVA.

Com puc obtindre el certificat digital?

En l’enllaç https://www.accv.es/va/certificats/ciutada-programari/ hi ha la informació sobre aquest certificat.

A part del certificat digital, quins altres sistemes d'identificació es poden utilitzar per a començar a emplenar la sol·licitud?

 En el següent enllaç trobarà els diferents sistemes d'identificació i signatura de la sol·licitud acceptats.

Pot presentar la beca algun progenitor amb el seu certificat digital?

No, la beca l'ha de presentar l'alumnat, amb el seu certificat digital, encara que siga menor de 18 anys.

Quina edat cal tindre per a obtindre el certificat digital de l’ACCV?

Ser major de 14 anys.

Ja tinc instal·lat el certificat digital, he d'instal·lar alguna cosa més?

Sí. Ha d’instal·lar l'aplicació autofirma@, li serà necessària per a poder signar digitalment la sol·licitud.

Com instal·le l’autofirm@?

En aquest enllaç tindrà l'explicació necessària, depenent del sistema operatiu del seu ordinador.

Tinc la cl@ve permanent, com podré signar la sol·licitud?

El procés de signatura es realitza amb clave@signatura. En cas que no tinga certificat de cl@ve signatura (perquè no va realitzar amb anterioritat cap tràmit que requerira aquest certificat en el núvol), podrà generar-lo en aqueix mateix moment, seguint les indicacions.

 

NIVELL D'AUTENTICACIÓ BAIX: Intent accedir a tramitar la sol·licitud, trie Clau Permanent i m'ix el següent error:

Aquest missatge d'error es deu al fet que l'usuari no disposa de la clau permanent, ja que es va registrar el sistema Cl@ve i va obtindre la Cl@ve PIN : orientada a accessos esporàdics, amb contrasenya de validesa molt limitada en temps.

Per a poder tramitar la sol·licitud és necessari que dispose un certificat digital o Clau Permanet. Té tota la informació en el següent ENLLAÇ.

 

Puc sol·licitar la beca a través del meu dispositiu mòbil?

Aconsellem que la sol·licitud es tramite amb un ordinador, PC o Mac, preferiblement amb el navegador Google Chrome.

Estic emplenant la sol·licitud amb Mac, i en el moment de signar amb autofirm@ em dona un error? Com puc solucionar-ho?

Això és degut a un problema amb els certificats que autofirm@ instal·la en el clauer de Mac OS. En el tutorial següent li expliquen com solucionar-ho.

Per què el sistema no em deixa signar la sol·licitud amb Cl@ve Permanente?

Si la persona sol·licitant és menor de 18 anys, malgrat tindre la Cl@ve Permanent no podrà signar la sol·licitud. La signatura de la sol·licitud haurà de fer-la mitjançant el certificat digital instal·lat en el seu ordinador.

Com puc obtindre una còpia de la meua sol·licitud?

En la seua Carpeta ciutadana tindrà una còpia de les sol·licituds realitzades.

Com puc exportar el meu certificat digital per a utilitzar un altre ordinador?

En aquest enllaç de l’ACCV té tota la informació.

 Continue tenint problemes d'accés al tràmit o no pot signar la sol·licitud On pot sol·licitar ajuda?

Els diferents mètodes per a sol·licitar ajuda són:

ECONÒMIQUES

1. Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

Pots realitzar un càlcul aproximat sumant les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2020, i restant a aquest resultat la casella 595. En qualsevol cas, ha de llegir el punt huité i nové del capítol I de la convocatòria que recull més aspectes a considerar (deduccions, etc.).

ACCEDEIX Al SIMULADOR DE RENDA

2. Per motiu dels meus estudis, estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent?

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, i també la resta de la unitat familiar.

 

3. Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure els dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida, sí. Si no, únicament a aquell amb qui convisques. En aquest cas, a més, hauràs d'incloure la nova parella del progenitor que té la custòdia, si resideix en el domicili familiar.

 

4. Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31 de desembre de 2020 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat i els teus progenitors no contribueixen en el teu manteniment econòmic, formes una unitat familiar independent.

(Pots consultar més informació sobre les unitats familiars en el document “Informació complementària” publicat en la nostra web.

 

ACADÈMIQUES

1. Estic matriculat en un màster. Puc sol·licitar la beca?

No, la beca no comprén estudis per a Màster.

2. Quin és el nombre mínim de crèdits en el qual he d'estar matriculat en aquest curs?

Per a obtindre aquesta beca, l'alumnat sol·licitant haurà d'acreditar estar matriculat, almenys, d’una assignatura en primera matrícula en el curs 2021-2022.

3. Quin és el percentatge de crèdits que he hagut de superar en l'últim curs realitzat?

El percentatge varia segons la branca de coneixement:

  • Arts i humanitats à 80 %
  • Ciències à 60 %
  • Ciències socials i jurídiques à 80 %
  • Ciències de la salut à 70 %
  • Enginyeria i arquitectura à 60 %

 

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir a l’adreça electrònica: becauned@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran en l’adreça electrò