Visualització de contingut web

Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Plantilla de Secundària

Protecció de Dades

Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les instruccions de 30 de maig de 2020, prorrogades per les Instruccions de 23 de juny de 2021 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, es publica la resolució definitiva de la plantilla de docents de Religió Catòlica d'Educació Secundària. Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es

Només s'atendran les consultes enviades a aquest correu electrònic.


Citació per a la signatura d'addendes

Nota: el personal docent en situació de baixa per IT no està convocat per a la firma de les addendes al seu contracte.

 

Diòcesi d'Oriola-Alacant:

Tot el personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la Diòcesi d'Orihuela Alacant, definitius i provisionals, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la DT d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, situada al carrer Carratalá, núm. 47 (Alacant)

[Data Pub. 29/07/2021]

 

Diòcesi de Segorb-Castelló i Diòcesi Tortosa:


Tot el personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la Diòcesi de Segorb-Castelló i de la Diòcesi de Tortosa, definitius i provisionals, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la DT d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, situada en l'Avinguda de la Mar, núm. 23 (Castelló).

[Data Pub. 26/07/2021]

 

Diòcesi de València:


Tot el personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la Diòcesi de València, definitius i provisionals, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la DT d'Educació, Cultura i Esport de València, situada en l'Avinguda Gregorio Gea, núm. 14 (València).

Plantilla de Primària

Protecció de Dades

Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les instruccions de 30 de maig de 2020, prorrogades per les Instruccions de 23 de juny de 2021 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, es publica la resolució definitiva de la plantilla de docents de Religió Catòlica d'Educació Primària. Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.