Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les instruccions de 30 de maig de 2020, prorrogades per les Instruccions de 23 de juny de 2021 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, es publica la resolució definitiva de la plantilla de docents de Religió Catòlica d'Educació Secundària. Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Plantilla de Secundària

 

Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les Instruccions de 16 de juny de 2022 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'Educació Secundària es publica la resolució definitiva de la plantilla del personal docent d'Educació Secundària de les diòcesis de Tortosa, Segorbe- Castelló i València.
Es publica la resolució definitiva de la plantilla del personal docent d'Educació Secundària amb destinació definitiva de la diòcesi d'Orihuela-Alacant.
Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Plantilla definitiva del personal docent d’Educació Secundària de les diòcesis de Segorbe-castelló, Tortosa i València.

Diòcesi de Segorbe-Castelló
    • Plantilla de docents definitiu    

    • Plantilla de docents provisionals    

Diòcesi de Tortosa

    • Plantilla de docents definitius  

    • Plantilla de docents provisionals    

 Diòcesi de València
    • Plantilla de docents definitius 

    • Plantilla de docents provisionals    

[Data Pub.: 26/07/2022  Hora: 14:00h.]
 

 

Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les Instruccions de 16 de juny de 2022 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'Educació Secundària es publica la resolució definitiva de la plantilla del personal docent d'Educació Secundària amb destinació provisional de la diòcesi d'Orihuela-Alacant.
Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Plantilla definitiva del personal docent d'Educació Secundària de la diòcesi d'Orihuela-Alacant

Diòcesi d'Orihuela-Alacant

    • Plantilla de docents definitius    

[Data Pub.: 26/07/2022  Hora: 14:00h.]
  

    • Plantilla de docents provisionals (publicació definitiva)    

[Data Pub.: 28/07/2022  Hora: 13:30h.]
 
 
 

Citació per a la signatura d'addendes 

Nota: el personal docent en situació de baixa per IT no està convocat per a la signatura de l'addenda al seu contracte.   En el cas de no poder acudir a la signatura per Covid serà necessari presentar baixa o justificant mèdic que impedisca acudir a la citació signa d'addendes.

Citació per a la signatura d’addendes del profesorat d’Educació Secundària de religió catòlica de la diòcesi de València per al curs 22-23

El personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica, que a continuació es relaciona, queda citat per al dia 28 de juliol de 2022 per a la signatura de les corresponents addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València situada en l'Av. Gregori Gea, 14, 46009 València.

[Data i hora de publicació: 26/07/2022 a las 15:30 h.]

 

Citació per a la signatura d’addendes del profesorat d’Educació Secundària de religió catòlica de les diòcesis de Segorbe-Castelló, Tortosa i Orihuela-Alacant per al curs 22-23

 

Diòcesi de Segorbe-Castelló i diòcesi de Tortosa

El personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de les diòcesis de Segorbe-Castelló i de la diòcesi de Tortosa que a continuació es relaciona, queda citat per al divendres dia 29 de juliol de 2022 per a la signatura de les corresponents addendes en la Direcció Territorial de Educació, Cultura i Esport de Castelló situada en la Av. del Mar, n.º 23, Castelló de la Plana, Castelló.

 

Diòcesi d’Orihuela-Alacant

El personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la diòcesi d'Orihuela-Alacant, inclòs el personal docent de la Diòcesi de València amb centre de treball a la provincia d'Alacant, queda citat per al divendres dia 29 de juliol de 2022 per a la signatura de les corresponents addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant situada al carrer Carratalá, núm. 47, Alacant.

[Data i hora de publicació: 27/07/2022 a las 13:30 h.]

 

 

 


Citació per a la signatura d'addendes

Nota: el personal docent en situació de baixa per IT no està convocat per a la firma de les addendes al seu contracte.

 

Diòcesi d'Oriola-Alacant:

Tot el personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la Diòcesi d'Orihuela Alacant, definitius i provisionals, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la DT d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, situada al carrer Carratalá, núm. 47 (Alacant)

[Data Pub. 29/07/2021]

 

Diòcesi de Segorb-Castelló i Diòcesi Tortosa:


Tot el personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la Diòcesi de Segorb-Castelló i de la Diòcesi de Tortosa, definitius i provisionals, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la DT d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, situada en l'Avinguda de la Mar, núm. 23 (Castelló).

[Data Pub. 26/07/2021]

 

Diòcesi de València:


Tot el personal docent d'Educació Secundària de religió catòlica de la Diòcesi de València, definitius i provisionals, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la DT d'Educació, Cultura i Esport de València, situada en l'Avinguda Gregorio Gea, núm. 14 (València).

 

Plantilla de Primària

Protecció de Dades

 

Plantilla definitiva

- Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les instruccions de 16 de Juny de 2022 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'Educació Infantil, Primària, Instituts i Seccions de Secundària es publica la resolució definitiva de la plantilla de docents de Religió Catòlica d'Educació Primària corresponents a les diòcesis de Tortosa, Segorbe-Castelló i Orihuela-Alacant.

- Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les instruccions de 16 de Juny de 2022 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'Educació Infantil, Primària, Instituts i Seccions de Secundària es publica la resolució definitiva de la plantilla de docents de Religió Catòlica d'Educació Primària corresponents a la diòcesi de València.

Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

 

Plantilla definitiva diòcesi de València (corregit)

[Data Pub. 21/07/2022 Hora: 14:40h.]

 

Citació per a la signatura d'addendes 

Nota: el personal docent en situació de baixa per IT no està convocat per a la signatura de l'addenda al seu contracte.   En el cas de no poder acudir a la signatura per Covid serà necessari presentar baixa o justificant mèdic que impedisca acudir a la citació signa d'addendes.

 

Tot el personal docent definitiu i provisional d'Educació Primària de religió catòlica de la diòcesi de València, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València situada en l'Av. Gregori Gea, 14, 46009 València.

[Data i hora de publicació: 19/07/2022 a las 11:00 h.]

 

Tot el personal docent definitiu i provisional d'Educació Primària de religió catòlica de les diòcesi de Tortosa i de Segorbe-Castelló, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló situada en l'Av. de la Mar, núm. 23, Castelló de la Plana, Castelló.

[Data i hora de publicació: 18/07/2022 a las 14:00 h.]

 

Tot el personal docent definitiu i provisional d'Educació Primària de religió catòlica de la diòcesi d'Orihuela-Alacant, inclòs el personal docent de la Diòcesi de València amb centre de treball en la província d'Alacant, queda citat per a la signatura de les corresponents addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant situada al carrer Carratalá, núm. 47, Alacant.

[Data i hora de publicació: 18/07/2022 a las 14:00 h.]