Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Plantilla de Primària curs 2023-2024

Protecció de Dades

Transcorregut el termini de 72 hores establit en les Instruccions de 16 de juny de 2022, prorrogades per al curs 2023-2024 per les Instruccions de 28 de juny de 2023 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica, es publica la resolució definitiva de la plantilla del personal docent d'Educació Primària:

 

Plantilla de Secundària curs 2023-2024

 

Transcorregut el termini establit en el punt 13 de les Instruccions de data 16 de juny de 2022, prorrogades per al curs 23-24 per les Instruccions de 28 de juny de 2023, es publica la resolució definitiva de la plantilla del personal docent d'Educació Secundària de les diòcesis de Tortosa, Segorbe-Castelló, Orihuela-Alacant i València. Aquesta publicació servirà de notificació per al personal docent de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Plantilla definitiva personal docent amb destinació definitiva i provisionals d'Educació Secundària

 

CITACIONS PER A LA SIGNATURA D'ADDENDES DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE RELIGIÓ CATÒLICA PER Al CURS 23-24

Nota: el personal docent en situació de baixa d'IT no està convocat per a la signatura de les addendes al seu contracte.

 

DIÒCESI ORIHUELA-ALACANT

Citacions del personal docent d'Educació Secundària de la diòcesi d'Orihuela-Alacant, inclòs el personal docent de la Diòcesi de València amb centre de treball a la província d'Alacant, per a la signatura d'addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, situada al carrer Carratalá, núm. 47 (Alacant):

-Citacions personal docent de la Diòcesi d'Orihuel-Alacant

-Citacions personal docent de la diòcesi de València amb centre de treball a la província d'Alacant

 

DIÒCESI DE VALÈNCIA

Citacions del personal docent d'Educació Secundària de la diòcesi de València per a la signatura d'addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, situada en l'Avinguda Gregorio Gea, núm. 14 (València):

-Citacions personal docent de la Diòcesi de València

 

DIÒCESI DE SEGORBE-CASTELLÓ I DIÒCESI DE TORTOSA

Citacions del personal docent d'Educació Secundària de la diòcesi de Segorbe-Castelló i Diòcesi de Tortosa per a la signatura d'addendes en la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, situada en l'Av. De la Mar, 33 (Castelló de la Plana):

-Citacions personal docent de la Diòcesi de Segorbe-Castelló i Diòcesi de Tortosa

 

  • [Data Pub. 28/07/2023 Hora: 14:20]