Visualització de contingut web

Docents de Religió Catòlica - Llistats

Relació de docents de religió catòlica segons els punts 5 i 9 de les instruccions de 30 de maig de 2020, prorrogades per les Instruccions de 23 de juny de 2021 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, per al curs 2021-2022.

Protecció de Dades

Docents de Primària

[Data Pub.: 07/07/2021]

Docents de Secundària

[Data Pub.: 26/07/2021]

Correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es

Només s'atendran les consultes enviades a aquest correu electrònic.