Docents de Religió Catòlica - Llistats

Docents de Religió Catòlica - Llistats

Relació de docents d’Educació Secundària de religió catòlica segons els punts 5 i 9 de les instruccions de 16 de juny de 2022, prorrogades per al curs 2023-2024 per les instruccions de 28 de juny de 2023 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d’educació infantil, primària, instituts i seccions de secundària, curs 2023-2024.

Protecció de Dades

Docents de Secundària

Llistats provisionals

[Data i hora de publicació: 20/07/2023 a les 14:00 h.]
 
 

Correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es

Només s'atendran les consultes enviades a aquest correu electrònic.