Docents de Religió Catòlica - Adjudicacions

Docents de Religió Catòlica - Adjudicacions

ADJUDICACIÓ TELEMÀTICA

IMPORTANT

Advertit un error en els números dels llocs de l'acte d'adjudicació de la Diòcesi de València, els següents llocs canvien de número:

- Lloc núm. 889008 (03007613) IES Enric Valor de Pego (9 hores) canvia al núm. de lloc 776520.

- Lloc núm. 775389 (03015041) Secció de l’IES Pare Arques a Benilloba amb 7 hores canvia al núm. de lloc 798331.

[Data i hora de publicació: 24/07/2023 a las 09:50h.]

DOCENTS DE SECUNDÀRIA

Participants i llocs

Participarà tot el personal docent indefinit de caràcter provisional que conforma la plantilla del professorat de Religió Catòlica d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana, pertanyents a les diòcesis d'Orihuela-Alacant, diòcesis de Segorbe-Castelló, diòcesis de Tortosa i de la diòcesi de València.

[Data i hora de publicació 21/07/2023 a les 14:30h.]

 

IMPORTANT: ES RECORDA AL PERSONAL DOCENT QUE HA DE DEMANAR LA TOTALITAT DELS LLOCS CORRESPONENTS A LA SEUA DIÒCESI, ORDENATS PER ORDE DE PREFERÈNCIA.

 

D'acord amb les Instruccions de 16 de juny de 2022 en matèria de plantilles, prorrogades per al curs 2023-2024 per les instruccions de 28 de juny de 2023 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts i seccions de secundària, per al curs 2023-2024, l'adjudicació de vacants a aquests docents provisionals es realitzarà aplicant el que es preveu en l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià.

La participació en l'adjudicació té caràcter forçós. En cas de no participar, s'assignaran les places vacants no ocupades en el mateix ordre en el qual apareixen en el llistat de vacants publicat a aquest efecte, respectant el requisit lingüístic del valencià. Tindran prioritat en l'adjudicació d'ofici, els docents amb requisit lingüístic sempre que s'hagen d'adjudicar places amb requisit.

El resultat d'aquesta adjudicació es publicarà en la pàgina web d'aquesta conselleria.

 

Presentació i modificació de sol·licituds 

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà usuari i contrasenya. Si és la primera vegada que accedeix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari, haurà de prémer el botó de ‘Clicar ací'. Una vegada fet això podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

 

Notes informatives

Per a la realització de la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. Es recomana també actualitzar el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer. 
Davant qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica, pot escriure un correu electrònic a la següent adreça:incidenciasreligioncatolica@gva.es

Normativa

Accés a Petició Telemàtica

El termini per a l'adjudicació telemàtica estarà obert des de les 10:30h del dilluns dia 24 de juliol de 2023 fins a les 10:00h del matí del dimarts dia 25 de juliol de 2023.
[Data i hora de publicació 21/07/2023 a les 14:30h.]

                                                              

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ TELEMÀTICA

[Data i hora de publicació: 25/07/2023 a les 13:30h.]

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ TELEMÀTICA (correcció diòcesi de València)

[Data i hora de publicació: 25/07/2023 a les 16:15h.]

 

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ TELEMÀTICA (correcció diòcesi d'Orihuela-Alacant)

[Data i hora de publicació: 28/07/2023 a les 14:20h.]