Visualització de contingut web

Docents de Religió Catòlica - Adjudicacions

DOCENTS DE SECUNDÀRIA

 

IMPORTANT: ES RECORDA ALS DOCENTS QUE HAN DE DEMANAR LA TOTALITAT DELS LLOCS CORRESPONENTS A LA SEUA DIÒCESI, ORDENATS SEGONS LA SEUA PREFERÈNCIA.

 

El termini per a l'adjudicació telemàtica estarà obert des de les 13:00 del matí del dijous dia 22 de juliol de 2021, fins a les 23:59 de la nit del divendres 23 de juliol de 2021.


Participants i llocs

Participaran tots els docents que conformen la plantilla del professorat de Religió Catòlica d'Educació secundària de la Comunitat Valenciana, indefinits de caràcter provisional, pertanyents a les diòcesis d'Orihuela-Alacant, diòcesis de Segorbe-Castelló, diòcesis de Tortosa i de la diòcesi de València:

- llistat de docents indefinits provisionals 

- llistat de llocs

NOTA: Correcció del llistat de personal docent provisional de religió catòlica de la diòcesi d'Orihuela-Alacant per no constar el requisit lingüístic d'un docent.

D'acord amb les Instruccions de 23 de juny de 2021 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària per al curs 21-22, que prorroguen les Instruccions de 30 de maig de 2020, l'adjudicació de vacants a aquests docents provisionals es realitzarà aplicant el que es preveu en l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. 

La participació en l'adjudicació té caràcter forçós. En cas de no participar, s'assignaran les places vacants no ocupades en el mateix ordre en el qual apareixen en el llistat de vacants publicat a aquest efecte, respectant el requisit lingüístic del valencià. Tindran prioritat en l'adjudicació d'ofici, els docents amb requisit lingüístic sempre que s'hagen d'adjudicar places amb requisit.

El resultat d'aquesta adjudicació es publicarà en la pàgina web d'aquesta conselleria.

 

Presentació i modificació de sol·licituds 

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà usuari i contrasenya. Si és la primera vegada que accedeix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari, haurà de prémer el botó de ‘Clicar ací'. Una vegada fet això podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

 

Notes informatives

Per a la realització de la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. Es recomana també actualitzar el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer. 
Davant qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica, pot escriure un correu electrònic a la següent adreça:incidenciasreligioncatolica@gva.es

Normativa

Accés a Petició Telemàtica

[Fecha Pub. 26/07/2021]

DOCENTS DE PRIMÀRIA

 

NOTA: Els següent llocs de la diòcesi de València anunciats en l'adjudicació telemàtica:

Lloc  812215   46024059 CRA SERRA DEL BENICADELL - MONTIXELVO- VALÈNCIA      11 HORES       ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Lloc  812290   46023080 CEE PÚB. COMARCAL ENRIC VALOR- GANDÍA- VALÈNCIA      13 HORES       ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Lloc  843843   46024059 CRA SERRA DEL BENICADELL - MONTIXELVO- VALÈNCIA       10 HORES      ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Lloc 858135    46023080  CEE PÚB. COMARCAL ENRIC VALOR- GANDÍA- VALÈNCIA      13 HORES      ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Queden ANUL·LATS del llistat publicat, NO S'ADJUDICARAN  i s'INTRODUEIXEN ELS SEGÜENTS LLOCS:

Lloc  812235    46001072  CEIP DOCTOR BORRÁS- ALFARRASÍ - VALÈNCIA                     12 HORES      ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Lloc  812357     46029549   CRA ESCOLES DEL XÚQUER--GAVARDA-VALÈNCIA               10 HORES      ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Lloc  812376     46006823  CEIP DOCTOR SANCHIS GUARNER- LA POBLA LLARGA        12,5 HORES   ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

Lloc  812437     46008339 CEIP MAGRANER- TAVERNES DE LA VALLDIGNA- VALÈNCIA   9 HORES       ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA

 

Lloc de la diòcesi de Orihuela-Alacant anunciat en l'adjudicació telemàtica:

Lloc  812912    03010791  CEE PÚBLICO VIRGEN DE LA LUZ- ELX-VALÈNCIA                   25 HORAS      ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA 

Queda ANUL·LAT del llistat publicat, NO S'ADJUDICARÀ  i s'INTRODUEIX EL SEGÜENT LLOC:
 
Lloc  812667  03016183 CEIP ISLA DE TABARCA -ALACANT                                               9,5 HORAS      ZONA LINGÜÍSTICA VALENCIANA 
 

I EL LLOC 819931 CEIP ISLA DE TABARCA- ALACANT PASSA DE 25H A 10H.

IMPORTANT: ES RECORDA ALS DOCENTS QUE HAN DE DEMANAR LA TOTALITAT DELS LLOCS CORRESPONENTS A LA SEUA DIÒCESI, ORDENATS SEGONS LA SEUA PREFERÈNCIA.

 

El termini per a la adjudicació per a l'adjudicació telemàtica estarà obert des de les 11:30 del matí del divendres dia 26 de juny de 2020, fins a les 11:30 del matí del dimecres 1 de juliol de 2020.

Participants i llocs

Participaran tots els docents que conformen la plantilla del professorat de Religió Catòlica d'Educació primària de la Comunitat Valenciana, indefinits de caràcter provisional, pertanyents a les diòcesis d'Orihuela-Alacant, diòcesis de Segorbe-Castelló, diòcesis de Tortosa i de la diòcesi de València:

D'acord amb les Instruccions de 30 de maig de 2020 de plantilles del personal docent de religió catòlica per al curs 2020-2021, l'adjudicació de vacants a aquests docents provisionals es realitzarà aplicant el que es preveu en l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. 

La participació en l'adjudicació té caràcter forçós. En cas de no participar, s'assignaran les places vacants no ocupades en el mateix ordre en el qual apareixen en el llistat de vacants publicat a aquest efecte, respectant el requisit lingüístic del valencià. Tindran prioritat en l'adjudicació d'ofici, els docents amb requisit lingüístic sempre que s'hagen d'adjudicar places amb requisit.

El resultat d'aquesta adjudicació es publicarà en la pàgina web d'aquesta conselleria.

 

Presentació i modificació de sol·licituds 

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà usuari i contrasenya. Si és la primera vegada que accedeix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari, haurà de prémer el botó de ‘Clicar ací'. Una vegada fet això podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

 

Notes informatives

Per a la realització de la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. Es recomana també actualitzar el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer. 
Davant qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica, pot escriure un correu electrònic a la següent adreça:incidenciasreligioncatolica@gva.es

Normativa

Accés a Petició Telemàtica

Protecció de Dades

DOCENTS DE PRIMÀRIA

1r Acte d'Adjudicació

 

 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47 a les 10:00 hores. (Sala d'actes de la segona planta)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals

 

[Data Pub.: 28/06/2019]
 • Diòcesi de Segorb-Castelló
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Esport i Cultura de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10:00 hores. (Sala d'actes)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals
  [Data Pub.: 27/06/2019]

 

 • Diócesis de Tortosa
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Esport i Cultura de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10:00 hores. (Sala d'actes)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals
  [Data Pub.: 27/06/2019]

 

 • Diócesis de València
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, amb domicili en C/ Gregori Gea, 14 a les 10:30 hores. (Semisoterrani)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals

  [Data Pub.: 27/06/2019]

2n Acte d'Adjudicació

 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 1 de juliol de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 1 de juliol de 2019, a les 10:30 hores en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

 

 • Listado de docentes
 • Vacants
 • Diòcesi de Segorb-Castelló
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 28 de juny de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 28 de juny de 2019 a les 10:30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

 

 • Llistat de docents
 • Vacants
 • Diòcesi de Tortosa
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 28 de juny de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 28 de juny de 2019 a les 10:30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació,Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

 

 • Llistat provisional de docents
 • Vacants
 • Diòcesi de València
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 28 de juny de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 28 de juny de 2019 a les 11.30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, amb domicili en C/ Gregori Gea, 14, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
  • Llistat de docents
  • Vacants

DOCENTS DE SECUNDÀRIA

1r Acte d'Adjudicació

 • Diòcesi de Castelló
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació. Investigació, Cultura i Esport de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10.00 hores.
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants
 • Diòcesi de Tortosa
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació. Investigació, Cultura i Esport de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10.00 hores.
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants
 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, a les 10.00 hores. (Sala d'actes de la segona planta)
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants: llistat esmenat
 • Diòcesi de València
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindràlloc el dia 16 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, amb domicili en C/ Gregorio Gea, 14, a les 10.00 hores. (Semisoterrani)
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants: llistat esmenat
 • Diòcesi d'Alacant
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb el punt 11 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 30 de juny de 2017, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 13 de juliol de 2017,
   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 13 de juliol de 2017 a les 13:00 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

   Realitzat l'acte d'adjudicació dels docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària de la diòcesi de Castelló a les 10 hores del dia 13 de juliol de 2017, i de conformitat amb el punt 12 de les Instruccions de 30 de juny de 2017, una vegada adjudicades les vacants als docents indefinits de caràcter definitiu que no tenen el requisit lingüístic, estes són les vacants que s'oferixen als docents provisionals sense el requisits lingüístic per al 2n acte d'adjudicació, convocat per a les 13 hores del dia 13 de juliol de 2017:
  • Llistat de docents
  • Vacants

2n Acte d'Adjudicació

 • Diòcesi de Castelló
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 15 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 15 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi de Tortosa
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 15 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 15 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 16 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 16 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi de València
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 16 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 16 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, amb domicili en la C/ Gregorio Gea, 14, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi de València
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb el punt 11 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 30 de juny de 2017, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 17 de juliol de 2017,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2017 a les 10:00 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de València, amb domicili en C/ Gregorio Gea, 14, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

   Realitzat l'acte d'adjudicació dels docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària de la diòcesi de Castelló a les 10 hores del dia 17 de juliol de 2017, i de conformitat amb el punt 12 de les Instruccions de 30 de juny de 2017, una vegada adjudicades les vacants als docents indefinits de caràcter definitiu que no tenen el requisit lingüístic, estes són les vacants que s'oferixen als docents provisionals sense el requisits lingüístic per al 2n acte d'adjudicació, convocat per a les 10 hores del dia 19 de juliol de 2017:
  • Llistat de docents
  • Vacants