Docents de Religió Catòlica - Adjudicacions

Docents de Religió Catòlica - Adjudicacions

 

DOCENTS DE SECUNDÀRIA

 

Advertit un error en els llocs de l'acte d'adjudicació de la Diòcesi d'Orihuela-Alacant, es retira el lloc 776550 corresponent a l'IES FRA IGNACIO BARRACHINA (IBI) (18h)

El lloc 806733 corresponent a l'IES MARHUENDA PRATS (EL PINÓS) (9h) quedarà configurat de la següent manera:

(ADSC) 03007789 IES MARHUENDA PRATS (EL PINÓS) 13h 
            03006086 IES FRAY IGNACIO BARRACHINA (IBI) 5h

Els docents provisionals de la Diòcesi d'Orihuela-Alacant disposaran fins a les 8:00h del 25 de juliol de 2022 per a realitzar les peticions telemàtiques.

 

Es publica correcció al llistat de llocs per a l'acte d'adjudicació de personal docent de secundària de religió catòlica, amb l'assignació de núm. de lloc, amb canvis d'adscripció, augment d'hores en determinats llocs i s'inclou un nou lloc en la diòcesi d'Orihuela-Alacant.

 

IMPORTANT: ES RECORDA AL PERSONAL DOCENT QUE HA DE DEMANAR LA TOTALITAT DELS LLOCS CORRESPONENTS A LA SEUA DIÒCESI, ORDENATS SEGONS LA SEUA PREFERÈNCIA.

El termini per a l'adjudicació telemàtica estarà obert des de les 18:00h del dijous dia 21 de juliol de 2022 fins a les 13:00h del matí del divendres dia 22 de juliol de 2022.

 

Participants i llocs

Participaran tots els docents que conformen la plantilla del professorat de Religió Catòlica d'Educació secundària de la Comunitat Valenciana, indefinits de caràcter provisional, pertanyents a les diòcesis d'Orihuela-Alacant, diòcesi de Segorbe-Castelló, diòcesi de Tortosa i de la diòcesi de València:

[Data i hora de publicació 19/07/2022 a les 18:00h.]

 

D'acord amb les Instruccions de 16 de juny de 2022 en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària per al curs 22-23, l'adjudicació de vacants a aquests docents provisionals es realitzarà aplicant el que es preveu en l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià.

La participació en l'adjudicació té caràcter forçós. En cas de no participar, s'assignaran les places vacants no ocupades en el mateix ordre en el qual apareixen en el llistat de vacants publicat a aquest efecte, respectant el requisit lingüístic del valencià. Tindran prioritat en l'adjudicació d'ofici, els docents amb requisit lingüístic sempre que s'hagen d'adjudicar places amb requisit.

El resultat d'aquesta adjudicació es publicarà en la pàgina web d'aquesta conselleria.

 

Presentació i modificació de sol·licituds 

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà usuari i contrasenya. Si és la primera vegada que accedeix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari, haurà de prémer el botó de ‘Clicar ací'. Una vegada fet això podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

 

Notes informatives

Per a la realització de la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. Es recomana també actualitzar el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer. 
Davant qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica, pot escriure un correu electrònic a la següent adreça:incidenciasreligioncatolica@gva.es

Normativa

Accés a Petició Telemàtica

[Data i hora de publicació 21/07/2022 a les 18:00h.]

                                                              

Resolució Adjudicació Secundària: Diòcesi Segorbe-Castelló, Tortosa i València

[Data i hora de publicació: 22/07/2022 a les 15:00h.]

 

Resolució Adjudicació Secundària: Diòcesi d'Orihuela-Alacant

[Data i hora de publicació: 25/07/2022 a les 10:40h.]

 

 

DOCENTS DE PRIMÀRIA

 

IMPORTANT:
A CAUSA D'UN ERROR EN ELS LLOCS CORRESPONENTS A LA DIÒCESI DE VALÈNCIA S'HA D'ANUL·LAR LA PETICIÓ TELEMÀTICA FETA PEL PERSONAL DOCENT PROVISIONAL D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA D’EIXA DIÒCESI.
PER TANT, EL PERSONAL DOCENT PROVISIONAL D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE LA DIÒCESI DE VALÈNCIA QUEDA CONVOCAT A UNA NOVA PETICIÓ TELEMÀTICA QUE S'OBRIRÀ A LES 15:00H DEL DIMECRES 13 DE JULIOL DE 2022 FINS A LES 11:00H DEL MATÍ DEL DIJOUS 14 DE JULIOL DE 2022.                 S'han anul·lat els posats núm. 812141, 812259 i 812413 i s'afig el lloc 812207

 

Diócesi de València Nou llistat de llocs

Resolució d'adjudicació

[Data i hora  de publicació: 14/07/2022 a les 14:30 hores]

 

IMPORTANT: ES RECORDA AL PERSONAL DOCENT QUE HA DE DEMANAR LA TOTALITAT DELS LLOCS CORRESPONENTS A LA SEUA DIÒCESI, ORDENATS SEGONS LA SEUA PREFERÈNCIA.

El termini per a l'adjudicació telemàtica estarà obert des de les 15:00 h. del dimecres dia 6 de juliol de 2022, fins a les 12:00 h. del matí del divendres 8 de juliol de 2022.

IMPORTANT: S'àmplia el termini per a la petició telemàtica fins a les 13:00h del divendres 8 de juliol de 2022.

 

Participants i llocs

Participarà tot el personal docent que conforma la plantilla del professorat de Religió Catòlica d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana, indefinits de caràcter provisional, pertanyents a la diòcesi d'Orihuela-Alacant, diòcesi de Segorbe-Castelló, diòcesi de Tortosa i de la diòcesi de València:

Llistat de docents indefinits provisionals 

 

Llistat de llocs per a l'acte d'adjudicació

[Data i hora  de publicació: 4/07/2022 a les 15:00 hores]

                                                              

[Data i hora de publicació: 11/07/2022 a les 15:00]

 

DOCENTS DE PRIMÀRIA

1r Acte d'Adjudicació

 

 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47 a les 10:00 hores. (Sala d'actes de la segona planta)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals

 

[Data Pub.: 28/06/2019]
 • Diòcesi de Segorb-Castelló
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Esport i Cultura de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10:00 hores. (Sala d'actes)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals
  [Data Pub.: 27/06/2019]

 

 • Diócesis de Tortosa
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Esport i Cultura de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10:00 hores. (Sala d'actes)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals
  [Data Pub.: 27/06/2019]

 

 • Diócesis de València
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació primària d'esta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2019 en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, amb domicili en C/ Gregori Gea, 14 a les 10:30 hores. (Semisoterrani)
  • Vacants
  • Llistat de docents provisionals

  [Data Pub.: 27/06/2019]

2n Acte d'Adjudicació

 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 1 de juliol de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 1 de juliol de 2019, a les 10:30 hores en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

 

 • Listado de docentes
 • Vacants
 • Diòcesi de Segorb-Castelló
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 28 de juny de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 28 de juny de 2019 a les 10:30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

 

 • Llistat de docents
 • Vacants
 • Diòcesi de Tortosa
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 28 de juny de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 28 de juny de 2019 a les 10:30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació,Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

 

 • Llistat provisional de docents
 • Vacants
 • Diòcesi de València
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 28 de juny de 2019.

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació primària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 28 de juny de 2019 a les 11.30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, amb domicili en C/ Gregori Gea, 14, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
  • Llistat de docents
  • Vacants
 

DOCENTS DE SECUNDÀRIA

1r Acte d'Adjudicació

 • Diòcesi de Castelló
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació. Investigació, Cultura i Esport de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10.00 hores.
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants
 • Diòcesi de Tortosa
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació. Investigació, Cultura i Esport de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23 a les 10.00 hores.
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants
 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, a les 10.00 hores. (Sala d'actes de la segona planta)
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants: llistat esmenat
 • Diòcesi de València
  • Es convoca als docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària d'aquesta diòcesi, al primer acte d'adjudicació que tindràlloc el dia 16 de juliol de 2019 a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, amb domicili en C/ Gregorio Gea, 14, a les 10.00 hores. (Semisoterrani)
  • Llistat de docents provisionals
  • Vacants: llistat esmenat
 • Diòcesi d'Alacant
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb el punt 11 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 30 de juny de 2017, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 13 de juliol de 2017,
   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 13 de juliol de 2017 a les 13:00 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

   Realitzat l'acte d'adjudicació dels docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària de la diòcesi de Castelló a les 10 hores del dia 13 de juliol de 2017, i de conformitat amb el punt 12 de les Instruccions de 30 de juny de 2017, una vegada adjudicades les vacants als docents indefinits de caràcter definitiu que no tenen el requisit lingüístic, estes són les vacants que s'oferixen als docents provisionals sense el requisits lingüístic per al 2n acte d'adjudicació, convocat per a les 13 hores del dia 13 de juliol de 2017:
  • Llistat de docents
  • Vacants

2n Acte d'Adjudicació

 • Diòcesi de Castelló
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 15 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 15 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi de Tortosa
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 15 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 15 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de Castelló, amb domicili en l'Av. Del Mar, 23, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi d'Oriola-Alacant
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 16 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 16 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, amb domicili en C/ Carratalà, 47, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi de València
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb aquesta Conselleria, i donat l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb els punts 11 i 12 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 17 de juny de 2019, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 16 de juliol de 2019,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'aquesta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per mancar del requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el mateix dia 16 de juliol de 2019 a les 10.30 hores, a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, amb domicili en la C/ Gregorio Gea, 14, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.
 • Diòcesi de València
  • A causa de la relació de caràcter laboral indefinit que els docents de religió catòlica mantenen amb esta Conselleria, i dau l'excepcionalitat prevista en l'art. 4 de l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i de conformitat amb el punt 11 de les Instruccions en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica de data 30 de juny de 2017, una vegada realitzada l'adjudicació convocada el dia 17 de juliol de 2017,

   Es convoca als docents de religió catòlica de caràcter provisional d'educació secundària d'esta diòcesi que no hagen obtingut plaça en el 1r acte d'adjudicació per no tindre el requisit lingüístic, al 2n acte d'adjudicació que tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2017 a les 10:00 hores, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de València, amb domicili en C/ Gregorio Gea, 14, per a l'adjudicació de vacants que hagueren quedat pendents de provisió.

   Realitzat l'acte d'adjudicació dels docents indefinits de caràcter provisional de religió catòlica d'educació secundària de la diòcesi de Castelló a les 10 hores del dia 17 de juliol de 2017, i de conformitat amb el punt 12 de les Instruccions de 30 de juny de 2017, una vegada adjudicades les vacants als docents indefinits de caràcter definitiu que no tenen el requisit lingüístic, estes són les vacants que s'oferixen als docents provisionals sense el requisits lingüístic per al 2n acte d'adjudicació, convocat per a les 10 hores del dia 19 de juliol de 2017:
  • Llistat de docents
  • Vacants