Cobertura de llocs

Cobertura de llocs

 

Davant la manca de professorat d'educació secundària i batxillerat per a impartir la matèria de religió catòlica en els instituts públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que reunisquen les titulacions adequades per a impartir aquesta matèria, s'obri termini per a la presentació de sol·licituds.

Requisits:

 • Títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau equivalent.
 • Màster Universitari en professor de secundària o curs d'adaptació pedagògica (CAP).
 • Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents
 • Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica de secundària (DECA).
 • La Declaració Eclesiàstica d'Idoneïtat expedida per l'Ordinari de la Diòcesi on es pretenga impartir classe de religió.

Termini de presentació: del 3 al 7 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

Lloc de presentació: Les persones interessades hauran de dirigir-se a les respectives diòcesis per a presentar la seua sol·licitud i currículum, acreditant que estan en possessió dels requisits necessaris:

 • ARXIDIÒCESI DE VALÈNCIA:
  • Delegació d'ensenyament
  • C/ Avellanas, 12 -3ª  46003 - València
  • e-mail:educacion@archivalencia.org
  • https://www.cecpu.org
 • DIÒCESI D'ORIOLA-ALACANT:
 • DIÒCESI DE SOGORB-CASTELLÓ:
  • Bisbat de Sogorb-Castelló
  • C/ Governador Bermúdez de Castro, 8    12003 - Castelló de la Plana
  • e-mail:d.ensenanza@obsegorbecastellon.org
  • https://obsegorbecastellon.es/
 • DIÒCESI DE TORTOSA:

Igualment, s'haurà d'enviar una còpia escanejada de tota la documentación presentada a la següent adreça de correu electrònic:

incidenciasreligioncatolica@gva.es

 

[Data Pub.: 19/01/2022]