Normativa legal

Normativa legal

Regulació del registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.

Regulació dels procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.

Criteris per a determinar els llocs de difícil provisió a partir del curs 2022-2023.

Instrucció de la Direcció General de Personal Docent sobre incorporació de personal funcionari docent interí adjudicat prèviament a l'inici de les activitats lectives i que presente incapacitat laboral transitòria per la covid-19 prèvia a la seua presa de possessió.

 

[Data Pub.: 31/08/2020]