Obtenció de la Credencial

Obtenció de la Credencial

Obtenció de la credencial

Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions contínues > Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica, si es tracta del cos de mestres, i en Adjudicacions contínues > Cos de Secundària i altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica, per a secundària i altres cossos.

Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant de qualsevol problema deurà dirigirse a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

 

Instrucció sobre la presentació de la documentació i alta en nòmina

Dirigisca's a la web amb informació específica sobre l'alta en nòmina fent clic ací.

Termini de presentació

  • El termini de presentació de la documentació i alta en nómina s'ajorna des del dia 2 d'agost de 2019 fins al dia 15 de setembre de 2019.

     

  • Una vegada adjudicat un lloc, el docent haurà de presentar telemàticament la documentació requerida per a l'alta en nòmina en el termini d'una setmana des de la seua presa de possessió. En cas de substitucions curtes pot passar que no done temps a pujar telemàticament la documentació. En aquest cas ha de dirigir-se a la Direcció Territorial corresponent.

Accés al tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina