Cossos de Secundària i Altres Cossos - Convocatòria adjudicació

Cossos de Secundària i Altres Cossos - Convocatòria adjudicació

Resolució

Segona fase. Adjudicació general d'inici de curs

Procediment de sol·licitud de llocs

Quan accedisca a l'aplicació, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

Per favor, extreme l'atenció a l'hora de validar les seues dades.
Recorde que, quan se li demane el número del seu NIF, no ha d'introduir en ell zeros a l'esquerra, encara que el número citat els porte.
Recorde també que, quan se li demane la seua data de naixement, aquesta haurà de ser introduïda amb format dd/mm/aaaa (amb les barres).

Presentació d'instàncies

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs > Cos de Secundària i Altres Cossos. 

El termini de petició començarà a les 00.00 hores del 3 d'agost de 2023 i finalitzarà a les 12 hores del 7 d'agost de 2023.

 

=> Accés a Petició Telemàtica <=

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica <=

Notes

 • Requisits llocs FPA Comunicació Valencià Anglés
  Aquells que sol·liciten llocs d'aquesta especialitat sense complir els requisits establits seran assignats d'ofici.
 • En l'aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2024-2025 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.
 • Aquelles persones convocades a l'adjudicació que en la seua sol·licitud no tinguen cap plaça disponible per a demanar, hauran de presentar una sol·licitud en blanc.
 • Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En la llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions, però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d'origen al llarg del curs escolar (places afectades), apareixeran consignats amb un asterisc.

Informació

 • Direcció Territorial d'Alacant:
  • 966907563 - Mestres
  • 966907551 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de Castelló:
  • 964333866 - Mestres
  • 964333872 - Secundària i Altres Cossos
 • Direcció Territorial de València:
  • 961271435 - Mestres
  • 961271240 - Secundària i Altres Cossos
 • Servicis Centrals:
  • 961970660
  • 961970262
  • 961970244

Notes informatives

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.


Catedràtics de Música i Arts Escèniques

Queda sense efecte la confirmació de destins realitzada pels aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Ordre 55/2015 , per a les especialitats de Clarinet, Composició, Piano, Viola, Violí i Violoncel, regulada a la base segona i tercera de la Resolució de 25 de juny de 2018.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Ordre 55/2015 de 18 de maig, per a les especialitats de Clarinet, Composició, Piano, Viola, Violí i Violoncel participaran en la segona fase del procediment d'adjudicació general d'inici de curs regulat en la base quarta de la Resolució de 25 de juny de 2018.