Secundària i Altres Cossos - Adjudicació de destins

Secundària i Altres Cossos - Adjudicació de destins

Concurs de trasllats 2022/2023

Adjudicació definitiva

Llistats de l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats de Secundària i Altres Cosssos, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pròximament.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d'un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d'aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d'optar per un d'aquests del 13 de maig al 22 de maig de 2024, a través d'OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s'haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.

Adjudicació definitiva

Llistats de l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats de Secundària i Altres Cosssos, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pròximament.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d'un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d'aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d'optar per un d'aquests del 5 de maig al 14 de maig de 2023, a través d'OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s'haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.