Secundària i Altres Cossos - Peticions telemàtiques

Secundària i Altres Cossos - Peticions telemàtiques

Anunci

De conformitat amb el que s’estableix en les bases desena i tretzena de la Resolució de 24 d’octubre 2023, de la directora general de Personal Docent, s'obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica.

Termini de presentació

Des de les 00.00 hores del dia 25 de gener de 2024 fins a les 23.59 hores del 5 de febrer de 2024.

Per problemes tècnics en la plataforma s'amplia el termini de peticions a les 23.59 h del 5 de febrer de 2024.

Peticions telemàtiques de llocs

Els següents enllaços permeten sol·licitar destins dins i fora de la Comunitat Valenciana. Els participants que sol·liciten destí en una altra comunitat, hauran de comprovar la convocatòria de la dita comunitat a fi de confirmar els codis associats als camps itinerant, vernacle i bilingüe. Aquests codis es corresponen amb les característiques del lloc i cada comunitat estableix una codificació pròpia. Per als llocs de la Comunitat Valenciana, la codificació és la següent:

Per als llocs de la Comunitat Valenciana, la codificació és la següent:

  • ITINERANT: El valor 0 indica que la plaça no comporta itinerància. El valor 1 indica que la plaça comporta itinerància.
  • VERNACLE: Per tots els cossos, l'únic valor possible és l'1, excepte per a l'especialitat 590818 (FPA Comunicació Valencià / Anglès), que és el 2. 
  • BILINGÜE: El valor 0 indica que la plaça no és bilingüe. El valor 2 indica que la plaça és bilingüe en anglés.

Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 14:30 hores, de dilluns a divendres.

Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 14:30 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27

Telèfons de consulta ací.

Accés al sistema

Important
Per a entrar en el sistema el nom de l'usuari s'omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l'esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
Per a l'ús i establiment de la seua contrasenya, seguisca les indicacions que venen en l'ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l'enllaç següent:

Accés a Peticions telemàtiques

Accés a Peticions telemàtiques

A l'hora de realitzar la petició telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitze el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.

En el cas que tinga algun problema amb els dígits del seu compte bancari, o per a qualsevol incidència informàtica o problema relacionat amb l'accés a l'aplicació, dirigisca's a la pàgina web del SAI:
https://gvasai.edu.gva.es/

Termini finalitzat => Accés a Peticions telemàtiques

De conformitat amb la base 13.3 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.

Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.

  • Usuaris d'Internet Explorer: Si durant aqueixa comprovació ens apareix el missatge següent:

haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant aqueixa comprovació ens apareix el missatge següent:

haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

Informació sol·licituds via telemàtica (PDF)

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.