Secundària i Altres Cossos - Admesos i exclosos

Secundària i Altres Cossos - Admesos i exclosos

Llistats provisionals

Reclamacions

Es disposa d'un termini de deu dies hàbils per a formular per via telemàtica reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 30 de desembre de 2023 i conclourà el 15 de gener de 2024.

Llistats definitius

De conformitat amb la base 12.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s'haurà d'esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Correcció d'errades llistats definitius

De conformitat amb la base 13.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s'haurà d'esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.