Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
21/05/2021

A causa d'una migració del sistema dissabte que ve dia 22 de maig, a partir de les 12:00h es suspendrà el servei de la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat Valenciana, i no estarà disponible durant unes hores. Per evitar els possibles perjudicis que açò puga generar, tant el període de l'anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives, com el de sol·licitud general de comissió de serveis, serà ampliat quan es recupere l'activitat.

 

Novetats

INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ

Llistats d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Llistats d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

    Llistats provisionals
    Llistats definitius

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 28 de setembre de 2021.

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

Adjudicació de llocs del 23 de setembre de 2021 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 23 de setembre de 2021 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 23 de setembre de 2021.

Mostrant 1 - 10 de 121 resultats
Articles per pàgina 10
de 13

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport