Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

L'acte presencial corresponent a l'adjudicació de llocs de Difícil Cobertura de la província de València es realitzarà en Av. Campanar 32, edifici Mesquita, 46015 València

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
21/05/2021

A causa d'una migració del sistema dissabte que ve dia 22 de maig, a partir de les 12:00h es suspendrà el servei de la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat Valenciana, i no estarà disponible durant unes hores. Per evitar els possibles perjudicis que açò puga generar, tant el període de l'anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives, com el de sol·licitud general de comissió de serveis, serà ampliat quan es recupere l'activitat.

 

Novetats

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021, per la qual s’estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2021/6867]

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - aclaració calendari tribunals Castelló (ciutat)

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - aclaració calendari tribunals Castelló (ciutat)

Tenint en compte les peticions d'alguns tribunals d'estudiar la possibilitat d'ampliar el termini de correcció d'exàmens, atés que el període lectiu finalitza el dia 23 de juny i que en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana aquesta setmana té dies no lectius i dies festius, perquè el calendari d'oposicions avance de manera comuna i paral·lela s'adapta aquest calendari a aquestes circumstàncies.

 

Més informació a l'apartat "Calendari, indicacions i informació d'interés" de cada cos convocat:

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - actualització calendari procediment

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - actualització calendari procediment

Tenint en compte les peticions d'alguns tribunals d'estudiar la possibilitat d'ampliar el termini de correcció d'exàmens, atés que el període lectiu finalitza el dia 23 de juny i que en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana aquesta setmana té dies no lectius i dies festius, perquè el calendari d'oposicions avance de manera comuna i paral·lela s'adapta aquest calendari a aquestes circumstàncies.

 

Més informació a l'apartat "Calendari, indicacions i informació d'interés" de cada cos convocat:

Acord per a l’habilitació de les especialitats a les persones que van ser incorporades a la borsa única d’interins del cos de mestres mitjançant la Resolució de 9 de setembre de 2016 i la Resolució de 15 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent.

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - nova ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - nova ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

AVÍS AMPLIACIÓ DE TERMINI: Atés que persisteixen els problemes d'accés per a la identificació en els tràmits electrònics mitjançant el sistema Cl@ve Firma, que depén del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Administració Digital, s'amplia el termini de presentació de programacions didàctiques o de guies docents, fixant-se el nou termini fins al dia 15 de juny de 2021 a les 23 hores i 59 minuts.

Ordre de 10 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent establit en l'Ordre 10/2021, de 13 de maig, per la qual es revoca parcialment l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen el procediment selectiu d'ingrés i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, ampliat per l'Ordre de 8 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació a l'apartat "Presentació programació didàctica" de cada cos convocat:

Adjudicació de llocs del 10 de juny de 2021 per al personal interí del cos de Mestres.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 10 de juny de 2021 del cos de Mestres.

Procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics.

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

AVÍS AMPLIACIÓ DE TERMINI: El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Administració Digital ha vingut informant des del matí de hui 8 de juny 2021 de problemes en el servei @firma per a la identificació en els tràmits electrònics de la GVA. Per això, s'amplia el termini de presentació de programacions didàctiques o guies docents, fixant-se la fi del termini de presentació el dia 10 de juny de 2021.

Ordre de 8 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de presentació telemàtica de la programació didàctica o la guia docent, establit en l'Ordre 10/2021, de 13 de maig, per la qual es revoca parcialment l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen el procediment selectiu d'ingrés i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

Més informació a l'apartat "Presentació programació didàctica" de cada cos convocat:
Mostrant 1 - 10 de 84 resultats
Articles per pàgina 10
de 9

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport