AVISOS

AVISOS

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, es convocaran per les diferents administracions educatives processos d'estabilització de personal docent on es requereixen d'una banda certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius i certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012.

Per a agilitar la tramitació d'aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera:

1r Certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius:

a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d'estabilització a través d’OVIDOC, apartat "Historial Administratiu -> Descàrrega full de Serveis -> Certificat de serveis prestats a efectes dels provessos d'estabilització (Llei 20/2021)", que estarà operativo a partir del dia 16 de setembre.

b) També es podrà justificar l'experiència docent, sol·licitant un Full de Serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s'haja prestat serveis. Per a això, caldrà realitzar un tràmit “Z” (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el qual s'adjunte el següent formulari emplenat (https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910227/Solicitud.pdf/836f9171-4224-4b4e-82c8-0e7316108b6e) al costat del justificant de l'abonament de la taxa corresponent (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9774).

2n Certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012 

S'haurà de sol·licitar a través d'un tràmit "Z" (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494), remetent còpia del justificant del tràmit al correu electrònic "seleccion_edu@gva.es". El certificat es remetrà a la persona interessada a través del correu electrònic que facilite en la sol·licitud.

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació a: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
03/02/2022
ADJUDICACIONS

Per motius de manteniment dels Portals Web no podrà publicar-se res durant uns dies a la pàgina de la Conselleria, per la qual cosa, aquesta setmana no hi podrà haver Adjudicació de llocs de difícil cobertura. Pel mateix motiu, l'adjudicació continua de la setmana que ve serà el dimecres 9 de febrer. Disculpeu les molèsties que açò puga ocasionar.

 

Novetats

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 6 d'octubre de 2022.

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI (2022) - llistes provisionals de persones admeses i excloses; llista provisional de persones convocades a prova de valencià nivell C1 (Ordre 44/2022)

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI (2022) - llistes provisionals de persones admeses i excloses; llista provisional de persones convocades a prova de valencià nivell C1 (Ordre 44/2022)

S'han publicat les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones convocades a la prova de valencià nivell C1 del procediment selectiu regulat per l'Ordre 44/2022.

Més informació en els apartats "Persones admeses i excloses" i "Prova de valencià nivell C1" del procediment:

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI (2022) - anunci sorteig designació vocals Ordre 44/2022

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI (2022) - anunci sorteig designació vocals Ordre 44/2022

S'ha publicat l'anunci del sorteig públic per a la designació de vocals dels òrgans de selecció del procediment selectiu regulat per l'Ordre 44/2022.

Més informació en l'apartat "Tribunals" del procediment:

ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

Llistats d'Acreditació en llengües estrangeres d'Alacant

    Llistats definitius

 

ADJUDICACIÓN INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ

ADJUDICACIÓN INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació amb caràcter temporal d'un lloc de treball corresponent al cos d'inspectors d'Educació.

L'acte se celebrarà en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, situada en l'Avinguda de Campanar, 32 de València, el dia 7 d'octubre de 2022 a les 10:00 hores.
 

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI (2022) - anunci prova de valencià nivell C1

CATEDRÀTICS SECUNDÀRIA I EOI (2022) - anunci prova de valencià nivell C1

S'ha publicat informació relativa a la prova de valencià nivell C1. 

Més informació en l'apartat "Prova de valencià nivell C1" del procediment:

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

Participants en el procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

AVÍS: La persona a la qual se li adjudique un lloc, i la que figure com NO ADJUDICADA en les llistes a continuació d'aquesta, hauran de personar-se el primer dia hàbil següent a la resolució d'adjudicació, en la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la província en la qual estiga situat aquest lloc, amb la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que exigeix el lloc adjudicat, sense perjudici de la seua posterior comprovació, quan siga requerit. Mentre es mantinga la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 hauran de presentar-se en la direcció territorial a l'hora en què se'ls cite mitjançant l'avís que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. A ALACANT HAN DE PRESENTAR-SE LA PERSONA ADJUDICADA I LES DOS SEGÜENTS NO ADJUDICADES DE LA LLISTA.

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport