Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

La segona convocatòria del curs 2020-2021 de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana, es realitzarà el dia 4 de juny de 2021.
Poden inscriure's per a la realització de la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària aquelles persones que complisquen, com a mínim, díhuit anys durant l'any 2021
La inscripció de la prova contempla dos procediments: un primer, electrònic (procediment 1638), mitjançant el qual es realitza la sol·licitud d'inscripció, i un segon, per a la presentació d'aquesta sol·licitud impresa. 
El procediment d'inscripció estarà finalitzat una vegada realitzats els dos tràmits, l'emplenament telemàtic i el lliurament, en forma i termini, davant l'organisme competent de la sol·licitud generada en el primer tràmit.
El termini d'inscripció és: des del dia 11 de març de 2021 fins al dia 26 de març de 2021, ambdós inclosos. 

 

Per a més informació es pot consultar en qualsevol dels canals informatius previstos per a la prova:

 

 

 

Estructura i criteris de correcció de les proves

Documents descarregables (PDF)

Criteris generals de correcció lingüística

Comunicació - Estructura i criteris de correcció

Cientificotecnològic - Estructura i criteris de correcció

Ciències Socials - Estructura i criteris de correcció

 

 

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller