Organismes

Portals

EPALE

EPALE

Què és EPALE ?
EPALE, terme que respon a les sigles en anglés de la Plataforma Electrònica per a l'Aprenentatge d'Adults a Europa, és una comunitat multilingüe oberta a tot el professorat, formadors, investigadors, acadèmics, responsables de la formulació de polítiques i altres professionals que treballen en el sector de l'orientació, formació i aprenentatge de persones adultes arreu d'Europa.
EPALE és una iniciativa finançada per la Comissió Europea i constitueix el pas més recent emmarcat en el seu compromís permanent amb la millora de la qualitat de l'aprenentatge de les persones adultes a Europa.
La finalitat primordial d'EPALE és la creació de comunitat, que s'articula al voltant de l'intercanvi de continguts relacionats amb l'aprenentatge de persones adultes, com ara notícies, entrades de blog, recursos, esdeveniments i cursos.
 
Servei Central de Suport i Serveis Nacionals de Suport 
El Servei Central de Suport (CSS) és un consorci integrat per dues organitzacions que treballen conjuntament en el desenvolupament i la gestió d'EPALE. El CSS col·labora amb els 38 Serveis de Suport Nacionals d'EPALE, experts en orientació, formació i aprenentatge de persones adultes i diferents parts implicades per tal d'aportar continguts actuals i pertinents a la plataforma. El CSS s'ocupa a més de gestionar l'oficina d'assistència d'EPALE i les comunicacions en les xarxes socials, distribuir un butlletí informatiu mensual, publicar continguts, iniciar i moderar debats i celebrar esdeveniments temàtics.
Els Serveis Nacionals de Suport (NSS) han estat designats per les autoritats nacionals dels països que participen en el programa Erasmus+ per ajudar a crear continguts per a EPALE i dinamitzar la plataforma. En col·laboració amb el Servei Central de Suport (CSS), publiquen continguts de qualitat al web i promouen les contribucions dels usuaris i usuàries. Una altra de les comeses dels NSS és acostar EPALE a la comunitat dedicada a l'educació de persones adultes dels països respectius i fomentar-ne la participació en la plataforma.
En el cas de l'Estat espanyol, l'NSS s'integra dins la Subdirecció General d'Orientació i Aprenentatge al llarg de la vida del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 
Com es defineix en EPALE un professional de l'aprenentatge de persones adultes ?
El terme «professional de l'aprenentatge de persones adultes» abasta un ventall ampli de persones i organitzacions (tot incloent-hi xarxes, grups i voluntariat) que treballen en el sector de l'orientació, formació i aprenentatge de persones adultes. Pot tractar-se, per tant, de:
 • Mediadors i mediadores en l'educació de persones adultes (empresariat, universitats, ONG, etc.), professorat, formadors i formadores, professorat en pràctiques i voluntariat.
 • Acadèmics, estudiants i investigadors.
 • Infraestructures, xarxes i organitzacions d'aprenentatge de persones adultes en l'àmbit estatal.
 • Projectes i associacions finançats o a la cerca de finançament.
 • Representants dels mitjans de comunicació especialitzats en l'orientació, formació i aprenentatge de persones adultes.
 • Responsables de la formulació de polítiques de rang estatal i europeu.
En què es diferencia EPALE d'altres portals d'informació sobre aprenentatge de persones adultes ?
EPALE és un punt de trobada virtual per a professionals i organitzacions del sector de l'orientació, formació i aprenentatge de persones adultes de tot Europa. Aquest portal posseeix una sèrie de característiques úniques:
 • Registre obert.
 • Continguts en diversos idiomes sobre bones pràctiques, notícies, desenvolupament de polítiques, entrades de blog, esdeveniments i recursos.
 • Calendari amb funció de cerca d'esdeveniments celebrats a Europa d'interés per als professionals de l'orientació, formació i aprenentatge de persones adultes.
 • Continguts orientats pels usuaris i les usuàries.
 • Les persones usuàries poden identificar, valorar i compartir materials, eines i recursos interessants i pertinents.
 • Una eina de cerca de socis i sòcies permet trobar a altres persones usuàries d'EPALE interessades a emprendre una col·laboració paneuropea.
 • Comunitats de pràctica.
 • Un directori de persones usuàries amb qui poder treballar en xarxa i establir contactes amb professionals de l'educació de persones adultes arreu d'Europa.
 • Espais col·laboratius.