Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat

Tota la informació actualitzada sobre la convocatòria anual de la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller es troba disponible mitjançant els canals oficials de comunicació habilitats per l'Administració valenciana:

 • L'espai web de la secció de Batxillerat amb informació per a la ciutadania sobre la prova per a majors de 20 anys del Servei d'Ordenació Acadèmica, adscrit a la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 • El Portal GVA a través del procediment 16176, des del qual les persones interessades reben informació general i accedeixen a la sol·licitud oficial d'inscripció a la prova.
 • Els espais informatius habilitats a tal efecte pels instituts d'educació secundària que actuen com a seus de la prova en les direccions territorials d'Educació: IES Platja Sant Joan (Alacant), IES Francesc Ribalta (Castelló) i IES Lluís Vives (València).

Per a qualsevol altra consulta hi ha a l'abast el correu fpa_soa@gva.es

*************

La prova preveu una convocatòria per curs acadèmic. El termini d'inscripció en la prova i de la seua realització serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquesta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació i en tots aquells mitjans que en permeten la difusió.

PROCEDIMENTS I DATES IMPORTANTS
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses 11 de febrer de 2022
Reclamacions a les llistes provisionals Del 14 al 25 de febrer de 2022
Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses 7 de març

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA PROVA

 • Dia 31 de març de 2022. Exercicis 1, 2 i 3.
  • De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  • De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
  • De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
  • De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
 • Dia 1 d'abril de 2022. Exercicis 4 i 5.
  • De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
  • De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d'Espanya.
  • De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5.
 • Dia 2 d'abril de 2022. Exercicis 6,7 i 8.
  • De 9.00 a 9.30 hores: crida de les persones participants.
  • De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7.
  • De 13:00h a 14:30h: exercici 8.

MATERIALS ADDICIONALS PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA

 

LLISTATS DEFINITIUS D'INSCRIPCIONS A LA PROVA - CURS 2021/2022

Alacant Persones admeses No hi ha persones excloses
Castelló Persones admeses Persones excloses
València Persones admeses Persones excloses

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA (PDF)